Bliv klogere på et Naturtjek

Få en gennemgang af din ejendom og få en nulpunktsvurdering, som dokumenterer, at du fremadrettet laver natur- og biodiversitetsforbedrende tiltag.

Hos Fjordland laver man en opgørelse over, hvor mange hektar natur ejendommen har og sætter det i forhold til det totale areal. Det gør de udelukkende for at kunne dokumentere udtag af nye naturarealer i fremtiden. Illustrationer: Fjordland

Af Thorsten Pedersen, miljø- og naturkonsulent, Fjordland

Mens vi venter spændt på den kommende landbrugsreform, er der ting, som er vigtige at få styr på.

I disse dage snakkes der meget om ESG og klimakredmitter. Altså noget med at drive/drifte ejendommen i overensstemmelse med vores klima- og miljø verdensmål og samtidig prissætte det økonomisk som en handelsvare.

Det betyder, at vi skal dokumentere, at vi ændrer praksis og har mere fokus på en ejendom, der sænker eksempelvis CO2-aftrykket. En del af miljømålene er en stærkere natur og en bedre biodiversitet.

For at nå dette og samtidig få den kredit eller betaling for det, der ændres, skal tilstanden på ejendommen dokumenteres, inden der foretages ændringer. Det er vigtigt for at kunne bevise en egentlig forbedring af naturen/styrkelse af biodiversiteten på ejendommen.

Hos Fjordland er vi tre rådgivere, som er uddannet til at lave Naturtjek, og som findes på Seges ekspertliste over naturrådgivere.

Hvad er et Naturtjek?

Et Naturtjek er en belysning af ejendommens syv bedste naturelementer/naturelementer med bedste potentiale. Efter en gennemgang ved et walk-and-talk-besøg af konsulenten udfærdiges en rapport, som gennemgår de syv punkter med:

  • En generel beskrivelse af elementet
  • En konkret beskrivelse af elementets tilstand
  • En handlingsplan for, hvordan man kan højne tilstanden

Hos Fjordland går vi samtidig ind og laver en opgørelse over, hvor mange hektar natur ejendommen har og sætter det i forhold til det totale areal. Det gør vi udelukkende for at kunne dokumentere udtag af nye naturarealer i fremtiden.

Som fremtiden ser ud, bliver naturen noget, vi skal dyrke, og som vi kan prissætte.

Naturtjekket koster cirka 15.000 kroner.

Læs også