Fællesmøde om frivillige BNBO-aftaler

De midt- og østjyske landbrugsorganisationer og brancheforeningen Danske Vandværker inviterede forleden til dialogmøde i Viborg.

100 deltagere fra henholdsvis Viborg, Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner, vandværker og lodsejere valgte at bruge en aften for at diskutere, hvordan vi bedst muligt kommer i mål med de frivillige BNBO-aftaler.

- Jeg troede egentlig, vi skulle arbejde specifikt med vores egen BNBO, det gik dog hurtigt op for mig, at det ikke var tilfældet. Men det var alligevel et godt møde, for der kom nogle gode ideer på bordet. Og helt konkret går jeg hjem med intentionen om, at jeg vil kontakte de to andre lodsejere i mit område og så arrangere et møde med vandværkets bestyrelse. Vi kan jo lige så godt komme i gang, lød det fra Jens Vestergaard, lodsejer i Favrskov Kommune.

Baggrunden for arrangementet er en aftale, som politikerne på Christiansborg indgik i 2019. Aftalen handler om at stoppe brug af sprøjtemidler i BNBO ved udgangen af 2022. BNBO er områder nær drikkevandsboringer, hvor man skal være særlig opmærksom på aktiviteter, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet.

- Det var et fint arrangement. Vi kender jo hinanden godt i lokalområdet, og det er godt, at vi får talt sammen ansigt til ansigt. Det er også en hjælp, at alle parter får samme information. Jeg fik i hvert fald kendskab til nogle lovgivningsmæssige ting omkring vores BNBO, som jeg skal drøfte nærmere med Randers Kommune, fortalte Jan-Flemming Neimann, som er formand for bestyrelsen på Mellerup Vandværk.

Er der ikke indgået frivillige aftaler inden 1. januar 2023, bliver der ifølge den politiske aftale indført et nationalt forbud mod brug af pesticider i BNBO'erne, der tilsammen skønnes at være placeret på cirka 9.000 hektar landbrugsjord fordelt over hele landet.

Danske Vandværker er i øjeblikket i gang med at kontakte alle sine medlemmer med BNBO for at spørge ind til status. Tallene pr. primo april viser, at der på landsplan er indgået 48 aftaler og tilbudt 81. Ifølge tal fra myndighederne er det nødvendigt med en indsats i 2.403 BNBO.

Læs også