Bioblitz viste overraskende meget natur

Der blev fundet flere spændende dyrearter, da ti naturkyndige var på bioblitz ved Hornbæk Golfklub.

Køllesværmer og kanelbjørn, troldflagermus og tusindgylden. Det er blot nogle få af mere end 500 dyre- og plantearter, som naturkyndige eksperter og frivillige fandt på Hornbæk Golfklubs område i lørdags. Det ske-te på en såkaldt bio-blitz, som Nationalpark Kongernes Nordsjælland arrange-rede.

Bioblitz er en særlig form for registrering af naturen, hvor eksperter i et afgrænset tidsrum (op til 24 timer) registrerer alle arter, de finder i et bestemt område. Formålet er at give et billede af den artsrig-dom, som området rummer. Denne bioblitz er gennemført i samarbejde med folkene bag Bioblitz.dk og Hornbæk Golfklub.

Er der natur på en golfbane?

De fleste forbinder golfbaner med tætklippede, golde græsarealer med aktive golfspillere som det ene-ste liv. Men golfbaner rummer et ofte overraskende varieret landskab og Hornbæk Golfklub er ingen undtagelse.

Golfbanen er etableret i et tidligere grusgravsområde med flere småsøer, partier med blomsterrige overdrev, en lille fårefold og smålunde med gamle træer. Gurre Å løber gennem området, som ligger op ad Klosterris Hegn.

Masser af planter og insekter

I det blæsende og lidt kølige vejr knoklede de ti naturkyndige på i felten, fandt og bestemte dyr og planter – mere end 500 blev det til. Over 250 forskellige planter, 220 insekter, 40 fugle, 10 pattedyr og meget andet.

Nogle insekter blev samlet ind til senere bestemmelse – den endelige artsliste gøres færdig over de kommende uger og vil blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside. Alle registreringer lægges i den statslige database, Arter.dk, hvor du kan finde flere oplysninger og billeder af dyr og planter.

Eksperterne fandt også arter, som kun er registreret få steder i landet. Det gælder f.eks. smal filtbi, som i Nordsjælland kun kendes fra Halsnæs og Jægerspris. Arten parasiterer på andre bier. Også en sjælden art af våbenflue (Pachygaster leachii) blev fundet.

Læs også