Fuglekongen: Den lille konge

Flere og flere danskere har fået øjnene op for alle de muligheder, som vores natur byder på. I tiden med epidemi og andre kriser, er vi begyndt at gå mere op i den nære natur.

Nogle har kastet sig over svampene eller planterne og søger viden, der gør turene derude mere interessante. Rigtig mange er også begyndt at kigge på fugle, og i denne vintertid er det ofte de store fugle, som gæssene og rovfuglene, der trækker folks interesse. Men de helt små – som for eksempel fuglekongen – gemmer sig også derude i kulden.

Fuglekongen er Danmarks mindste fugl, og med en vægt på blot fem til syv gram er der tale om en ægte dværg. Vingefanget måler mellem 13,5 og 15,5 centimeter, og den er omkring ni centimeter lang.

Det royale navn henviser til artens gule »krone«, der flankeres af sorte striber. Han og hun har ens fjerdragter, men hannen har en orange stribe midt i den gule »krone«. Ofte skal man have fuglen i hånden, hvor et let pust på hovedet vil afsløre det orange felt.

Fuglekongen holder til i nåle- og blandskov, hvor den fouragerer på bladlus og små edderkopper. At det er muligt at leve af insekter om vinteren, skyldes bladlusenes indhold af en slags frostvæske. Andre insekter overvintrer som pupper eller æg. Bladlusene er dog meget små, og derfor må fuglekongen jage dem uafbrudt i den kolde tid for at få nok føde.

Fuglekongen færdes ofte højt i trækronerne, men kan være svær at få øje på. Den opdages tit på sin karakteristiske sang, der er så højfrekvent at ældre og især jægere med mange skud i bøssen, har problemer med at høre den.

Fuglekongen er almindelig ynglefugl i Danmark, undtagen i områder med begrænsede mængder nåleskov, som det sydlige Lolland og i Vestsjælland. En del er trækfugle og overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Derudover besøges vi af et stort antal trækkende fugle fra Skandinavien.

Læs også