Fynske jægere har sommeren over frit lejde til at nedlægge mårhunde

Alle operative GPS-mårhunde på Fyn og Tåsinge er indsamlet og holder sommerpause. Sommeren over er der dermed frit lejde til at nedlægge alle mårhunde.

Mens fynske jægere normalt skal se ekstra godt efter et muligt GPS-halsbånd i kikkertsigtet, før de slipper et skud mod en eventuel mårhund på øen, så har Naturstyrelsen nu givet ilden fri foråret og sommeren over. Også selvom mårhunden skulle bære et halsbånd.

Det oplyser Danmarks Jægerforbund i en meddelelse, hvor de fortæller, at Naturstyrelsen nu har indfanget de sidste GPS-mårhunde - de såkaldte judasdyr - på Fyn og Tåsinge. Frem til september kommer dyrene til at være på sommerhotel hos AQUA i Silkeborg, indtil det igen er tid til indsats.

Der er med andre ord sommersæsonen over frit lejde til at skyde alle mårhunde på Fyn og Tåsinge, og som sagt også dem, der måtte være udstyret med en GPS-sender. Naturstyrelsen forventer ikke, at der er ynglende par på øen, og alle eventuelle mårhunde, der måtte blive set, regnes derfor som enlige individer. Derfor skal der heller ikke tages hensyn til eventuelt hvalpe, således som man bør gøre i det jyske hen over sommeren.

Kontakt Naturstyrelsen

Ser du alligevel et GPS-dyr på dit vildtkamera, hører Naturstyrelsen selvfølgelig gerne om det hurtigst muligt. Skulle du - mod forventningen - se og få skudchance til en GPS-mårhund på Fyn, så opfordres der til, at man ikke rammer halsbåndet. Det kan nemlig genbruges. Kontakt Naturstyrelsen på tlf. 25 40 85 70. De henter meget gerne GPS-halsbåndet.

Fanges en levende mårhund med GPS-halsbånd i løbet af sommeren, behøver man i øvrigt ikke aflive den, lyder det fra Naturstyrelsen. De henter også meget gerne den levende mårhund, så den kan komme på sommerhotel og genaktiveres til efteråret.

Naturstyrelsen forventer at genoptage GPS-indsatsen på Fyn og Tåsinge til efteråret som hidtil.

Regulering af mårhund

Danmarks Jægerforbund varetager den frivillige del af indsatsen mod mårhunden, og forbundet har uddannet frivillige mårhundereguleringsjægere som er specialister i at hjælpe jægere i gang med at regulere mårhund.

Mårhunden er en invasiv art i Danmark, og der er en international forpligtelse til at bekæmpe den og forhindre dens udbredelse til nye områder.

Ifølge Danmarks Jægerforbund kan mårhunden være en trussel mod jordrugende fugle generelt, og dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder, hvor vi i forvejen finder nogle af de mest sårbare arter. Mårhunden er ikke kostforagter og den æder mange forskellige slags føde, for eksempel ådsler, frøer, tudser, salamander, snegle, biller, orme, korn, majs, æg og yngel. Selv rålam kan ende som bytte.

Målet med bekæmpelsen

Det overordnede mål for bekæmpelsen er at forhindre mårhunden i at sprede sig til Fyn og Sjælland, samt at engagere flest mulige jægere i indsatsen. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen og støttes økonomisk af Miljøstyrelsen.

Skyder eller ser du en mårhund, kan du indberette den til Miljøstyrelsen. Jægerforbundet minder endvidere om, at man skal medtage nedlagte mårhunde, når vildtudbyttet indberettes ved jagtårets afslutning.

Læs mere om regulering af mårhunde på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Læs også