Optimisme efter fremgang i lavbundsindsats

Nye tal viser, at der er kommet skub i arbejdet med at udtage lavbundsjorde, der er en central del af drivhusgasreduktionen på 55-65 procent i 2030. I september 2022 var der igangsat udtagning af cirka 16.300 hektar, som på et halvt år næsten er fordoblet og steget til cirka 30.400 hektar.

Som en del af den grønne omstilling af dansk landbrug blev det for et par år siden besluttet at fastlægge en drivhusgasreduktion af landbrugets udledning på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. En stor del af det skal blandt andet ske gennem en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde og randarealer.

Nye tal viser, at der på et halvt år næsten er sket en fordobling af de hektar landbrugsjord, som man har igangsat udtagning af for at nedbringe den samlede udledning af CO2. Den seneste opgørelse fra september 2022 viste, at der var igangsat udtagning af 16.279 hektar lavbundsjord, og det tal er nu steget til 30.361 hektar, hvoraf 4.063 hektar er under realisering.

Derudover er årets ansøgningsrunde for ekstensivering af lavbundsjorder stadig åben, og det vil kunne bidrage yderligere til fremgangen i opfyldelsen af målsætningen om udtagning af lavbundsjorde, vurderer Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri i en pressemeddelelse.

Afklaring på § 3-problematik

Regeringen lancerede tidligere i år et nyt screeningsværktøj i jagten på mere effektiv udtagning af lavbund, og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, ser positivt på den seneste udvikling:

- I 2021 var vi et bredt flertal i Folketinget, som satte os for at udtage op mod 100.000 hektar lavbundsjord, som er en af nøglerne til at realisere den vigtige grønne omstilling af dansk landbrug inden 2030. Det er en kompliceret, ambitiøs, men også nødvendig målsætning. Jeg er derfor meget glad for, at de helt nye lavbundstal vidner om en markant fremgang på næsten en fordobling på bare et halvt år. Der er stadig lang vej endnu, og fra regeringens side kommer vi til at kæmpe hårdt for, at vi når helt i mål. Derfor forventer jeg også meget snart at kunne præsentere en afklaring af den såkaldte §3-problematik og dermed den usikkerhed om kompensationsgrundlaget i ordningerne, der i lang tid har medført, at mange projekter er gået i stå. Men overordnet set giver de nye tal i den grad grund til optimisme.

Læs også