Hvordan kommer du på jagt?

Gennem Danmarks Jægerforbund er det muligt at finde cirka 800 jagtforeninger, som råder over egen jagt, og hvor man kan melde sig ind.

Når både jagttegn og haglskydeprøven er bestået, venter den næste og måske større udfordring - at komme på jagt.

Der er, ifølge Danmarks Jægerforbund, kamp om jagtrettighederne i Danmark. I en artikel på deres hjemmeside oplyses, at der er cirka fire jægere pr. kvadratkilometer, der er til rådighed, og at det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer priserne. Jagtlejepriser på mellem 1.000 og 2.000 kroner pr. hektar er, ifølge forbundet, ikke et særsyn.

Det påpeges, at kun ganske få såkaldte normale mennesker kan løfte så stor en udgift, hvorfor de anbefaler, at man melder sig ind i den lokale jagtforening og får hjælp og muligheder derigennem.

Uanset hvor, så vil du opdage, at der er en del jagtforeninger at vælge imellem. Der kan være stor forskel fra forening til forening, blandt andet hvad angår antallet af medlemmer, om man råder over egen skydebane eller ej, og også hvorvidt den enkelte forening har sin egen jagt. Hvis du finder en forening med egen jagt, så tag kontakt til bestyrelsen og undersøg vilkår og muligheder. Vær grundig, tal gerne med flere foreninger og tag så dit valg.

Behov for »fødselshjælp«

I artiklen fremgår det, at mange nyjægere mister modet i løbet af et år eller to. Årsagen vurderes at være fordi, de ikke når helt ind i »Det forjættede land«, får lov at komme på jagt, og rent faktisk får affyret deres haglgeværer - og i bedste fald også nedlagt deres første bytte.

I en jagtforening finder du ikke alene jagtmuligheder, du finder også erfarne folk, der via deres tillidsposter beviser, at de gerne vil dele deres viden med dig og andre nyjægere. Chancen for, at du er på vej ind i en livslang interesse, stiger markant, hvis du får denne »fødselshjælp« ind i jagtens verden de første år.

Jagtforeningernes jagt

Hvilke jagtmuligheder har du så i jagtforeningen? Det varierer naturligvis. Men det kan være regulering af rågeunger i maj. Det kan være fællesjagter i efteråret. Det kan være gravjagt efter ræv og mårhund. Og i nogle foreninger er der mulighed for bukkejagt om sommeren, hvilket ofte foregår via en lille kontant indsats og en lodtrækning.

Din egen jagt

Vil du gerne have din egen jagt? Måske sammen med en eller to andre? Hvis du googler på »jagtudlejning«, vil du få en lang række hits, som for eksempel nogle private sites. Hvad gør du så, hvis du får kontakt til en udbyder af jagt, og du skal ud at besigtige dit måske kommende terræn? Det korte svar er, at du skal alliere dig med en erfaren jæger, som har »øje« for, hvad der reelt er af jagtmuligheder på sådan et terræn.

Lad være med at lade din sult efter eget jagtterræn overdøve din sunde fornuft. Selvom der kan være langt mellem udbud af jagt, så vær tålmodig.

Større ejendomme udbyder også jagt. Går du sammen med andre jægere, kan du danne et konsortium. Det har den store fordel, at jeres forenede økonomiske råderum giver jer mulighed for at leje et flot terræn. Ulempen er, at du ikke selv bestemmer på »din« jagt. Ifølge Danmarks Jægerforbund er der desværre mange eksempler på konsortier, hvor det går galt. Omvendt er der også konsortier, der kan fejre 25 års jubilæum. Igen skal du forlade dig på din sunde fornuft.

Hvis et »Velfungerende konsortium søger enkelte jægere« lige inden bukkejagtens start, skal du spørge ind til baggrunden for, at der er mangel på folk. Bed om at se jagtjournalen, tal med andre medlemmer end lige dem, der har lavet annoncen.

Dagjagter

En tredje mulighed er at købe dig til dagjagter. Det kan være jagter på udsatte ænder eller fasaner, men det kan også være efter hjortevildt på en jagt hos Naturstyrelsen. Styrelsens enheder udbyder en række dagjagter.

Naturstyrelsen udbyder også store klitplantager til jagt. Det kan klinge sødt i ørerne, men den årlige jagtleje ligger ofte omkring 250.000 kroner. På hjemmesiden står mange detaljer om det enkelte jagtområde. Du kan blandt andet læse dig til, hvad det tidligere konsortium har nedlagt.

Ikke mindst er der jo en fjerde mulighed for enhver med jagttegn og fast bopæl i Danmark: Den frie jagt på havet.

Læs også