Frøforsøg viser vejen til mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

I forsøg med nye frøblandinger undersøger Velas, om indsatsen for mere biodiversitet kan højnes og om biodiversitet kan kombineres med grundbetaling og EU-støtte.

- Vi tester otte forskellige frøblandinger på tre mulige marktiltag, hvor DSV, DLF og Vildtplejeren hver har budt ind med deres forslag til blandinger, fortæller Hanne Juncher Fris, der er jagt- og naturplejekonsulent hos Velas.

Den ene type blanding er en vildafgrødeblanding, som har til formål at give et godt fødegrundlag til markvildt. Den er målrettet primært hjortevildt, men trækker også blandt andet fasaner til. De andre to blandinger er tilpasset henholdsvis biodiversitet og krav til MFO-arealer og brak.

Forsøgene blev påbegyndt i april, og viser ifølge Hanne Juncher Fris allerede gode resultater.

- Formålet med forsøgene er blandt andet at undersøge, hvordan landmanden kan få mest muligt ud af sine blomsterstriber. Mange landmænd har taget godt imod blomsterstriberne, men bliver udfordret af, om det nu også er den rigtige type. Det er nemlig vigtigt, at det er de rigtige blomster og urter, man sår, fortæller Hanne Juncher Fris og fortsætter:

- I forsøgene undersøger vi både hvilke frø, der fungerer i blandingerne til de forskellige formål, samt hvordan processerne omkring såning og pleje bliver mest optimale. I et af forsøgene har vi eksempelvis fjernet det øverste jord inden såning for at undersøge etablering af blomsterstriber på råjord, fortæller Hanne Juncher Fris.

Hun fremhæver, at der også i forhold til økonomisk støtte og generel bundlinje kan være fordele i at prioritere natur og biodiversitet.

teba

Læs også