Kan du få tilskud til dit næste naturprojekt?

Der er nu mulighed for at søge tilskud til forskellige

naturprojekter, fortæller natur- og vildtrådgiver

Rasmus Filsø Løbner, Sagro

Der er gode tilskudsmuligheder til forskellige former for naturprojekter, og ordningerne er de seneste år blevet forsimplet. Men der er fortsat mange regler og krav som skal overholdes.
 Natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner, Sagro redegør her for ordningerne til ”Privat Skovrejsning”, ”Læhegn og Småbeplantninger” og ”Plant For Vildtet”.
 

Privat skovrejsning

Hvis man planter skov på landbrugsjord, kan man få op til 32.000 kr. per hektar. Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet.
Det tilplantede areal skal mindst være to hektar, og der skal tilplantes med mindst 4.000 egnede træarter per. hektar. Arealet må fra i år gerne dybdeploves, men der må ikke renholdes med pesticider.
Når skoven er plantet, bliver arealet registreret som fredsskov, og derfor skal skoven opretholdes.
Tilskuddet til skovrejsning giver mulighed for at få dækket alle udgifterne til et skovrejsningsprojekt.  Ansøgningsperioden er 3. juli til 3. september 2018.
 

Læhegn og småbeplantninger

Der er igen mulighed for at søge om tilskud til læhegn og små beplantninger. Tilskudsordningen giver 60.000 kr. per. hektar. Læhegn skal være mellem 3-7 rækker.
Udover læhegn kan man også søge tilskud til småbeplantninger som maksimalt må være 0,5 hektar. Der skal mindst plantes 4.000 planter per hektar, hvoraf det skal bestå af mindst 75 procent buske. Beplantningerne skal renholdes i 3 år, og man må gerne dybdeplove jorden før plantning. Beplantningerne skal opretholdes i 5 år, og der må på intet tidspunkt blive anvendt pesticider. 
Tilskudsordningen giver mulighed for at dække alle udgifter til et projekt. Ansøgningsperioden er 3. juli til 3. september 2018.
 

Plant for vildtet

Der er også mulighed for, at du med tilskud kan etablere mindre beplantninger herunder både læhegn, krat og remisser. Der ydes tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Ordningen hedder ”Plant for vildtet”, og tilskuddet er på 75 procent af planteprisen.
Der kan være mange årsager til at etablere beplantninger, men typisk vil der være tale om at skabe bedre vækstbetingelser for afgrøderne, skjule bygninger i landskabet og øge ejendommens herlighedsværdier.    
For at sikre, at beplantningerne etableres efter hensigten, tilbyder Sagro´s natur- og vildtrådgiver at lave en planteplan, udfylde ansøgningsskemaet og rådgive om etablering.
- Den samlede pakke lyder dermed på, at landmanden kan få leveret egnede planter til døren med tilhørende planteplan og rådgivning til etablering, til det samme som en plante uden tilskud typisk koster, siger Rasmus Filsø Løbner. Ansøgningsfristen er 31. oktober 2018.

Læs også