Tørke: Vandløbsstatus

Med baggrund i en historisk tør sommer, har LandbrugØst har spurgt Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande, der arbejder med vand- og fiskepleje under Fishing Zealand, om en statusrapport for øer og vandløb.

Forrest i billedet Rune Hylby, i gang med elektrofiskeri, fotograferet, mens der stadig var høj vandstand i vandløb og åer. Foto: Privat.
– Sommeren 2018 vil gå over i historien som den varmeste, tørreste og deraf naturligt også den med mindst nedbør i mere end mands minde.
Det i modsætning til sommeren 2017, der var kold, blæsende og med store mængder nedbør. Sommeren 2017 bød flere steder på fyldte vandløb og åer, sommeren 2018 det modsatte: Fra flere sider lyder det, at vandstanden i åer og vandløb er meget lav, nogle steder nærmest ikke eksisterende – til skade for vandmiljøet, dyre- og fiskelivet.
Eller er det til skade, og hvordan står det aktuelt til med vandløbene? Er der stadig fisk, er der liv i åerne, og hvad har sommerens manglende nedbør af betydning for det fremadrettede liv i vores åer og vandløb.
Til at svare på det, har LandbrugØst talt med Rune Hylby, der er med i den såkaldte grusbande, der arbejder med vand- og fiskepleje som del af Fishing Zealand. Fishing Zealand består af en række samarbejdspartnere, herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, en række østdanske kommuner, og frivillige lystfiskere, med henblik på at udvikle lystfisketurisme og forbedre fiskemulighederne i hele regionen.
 

Hvordan ser det ud aktuelt og fremadrettet?

På spørgsmålet, hvordan Rune Hylby vil betegne vandstanden i vores vigtigste åer, blandt andre Susåen og Mølleåen, lyder det:
- Vandstanden i alle de sjællandske vandløb er dramatisk lav som følge af tørken. Mange af de små bække er udtørret og i de større vandløb er vandet stillestående og meget varmt. Allerede i april måned var vandstanden lav i Mølleåen. Det er ikke blevet bedre siden, og særligt Susåen og Mølleåen bliver ekstra hårdt ramt af tørken, idet fordampningen fra søerne blot gør det værre.
 
Læs hele artiklen med Rune Hylby i LandbrugØst nummer 32, der udkommer den 9. august.
 

Læs også