DLG’s bestyrelsesformand fylder 60 år

Den 21. juni fylder Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG og AP Pension, 60 år.

Niels Dengsø Jensen trådte sine barnesko på forældrenes gård nordvest for Viborg, kun få kilometer fra gården Skralborg, hvor han i dag selv driver et moderne kvæglandbrug. Han valgte at gå i faderens fodspor og blive landmand, men før han købte Skralborg, bragte studierejser ham til udlandet, hvor han arbejdede på gårde i bl.a. Tyskland, Holland og Israel.

På tværs af kontinenter blev han fascineret af, hvor ens tilgangen til erhvervet var, trods de meget forskellige rammevilkår, der prægede landmændenes hverdag og produktion. Det var med den viden i bagagen, at han for alvor begyndte at interessere sig for landbrugets vilkår, og det har altid faldet Niels Dengsø Jensen naturligt at søge indflydelse og skabe forandringer dér, hvor han mener, at ting kan udvikles til det bedre.

Det var på den baggrund, han i 2001 stillede op og blev valgt til bestyrelsen i DLG. Dengang var DLG et landbrugs- og fødevareselskab med sin primære forretning i Danmark og en omsætning på 11 milliarder kroner, men Niels gik ind i bestyrelseslokalet med visioner og et internationalt udsyn.

Siden han i 2007 overtog posten som bestyrelsesformand, har Niels Dengsø Jensen spillet en vigtig rolle i DLG's udvikling. I sin tid som formand har han sat retning på selskabet og været med til at flytte DLG fra at være et bredt forankret konglomerat til i dag at være en fokuseret og moderne koncern. Den rejse har krævet store - og indimellem - tunge beslutninger om bl.a. frasalg, men det har vist sig at være den rigtige strategiske beslutning.

Forretningen er vokset betydeligt, og DLG omsætter i dag for godt 60 milliarder kroner, har 6.600 medarbejdere og aktiviteter i 18 lande. Koncernen henter i dag størstedelen af sin omsætning udenfor Danmarks grænser og har bygget en solid forretningsmodel op omkring de tre forretningsområder fødevarer, energi og byggematerialer.

Siden 2014 har han desuden været formand for AP Pensions bestyrelse, og siden 2018 har han været bestyrelsesmedlem i Agro Business Park A/S. Derudover har han en række bestyrelsesposter i datterselskaber til DLG.

Den travle hverdag levner ikke mange timer til fritidsaktiviteter, men han bruger sin fritid aktivt og gerne i naturen, heriblandt på jagt og i havkajak.
 
Privat er han gift med Anne Lawaetz Arhnung, og de har tilsammen fem børn. Den runde fødselsdag fejres under private former.

Læs også