DLGs bestyrelsesformand er fyldt 60 år

Den 21. juni fyldte Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG og AP Pension, 60 år.

Niels Dengsø Jensen trådte sine barnesko på forældrenes gård nordvest for Viborg, kun få kilometer fra gården Skralborg, hvor han i dag selv driver et moderne kvæglandbrug. Han valgte at gå i faderens fodspor og blive landmand, men før han købte Skralborg, bragte studierejser ham til udlandet, hvor han arbejdede på gårde i blandt andet Tyskland, Holland og Israel.

På tværs af kontinenter blev han fascineret af, hvor ens tilgangen til erhvervet var, trods de meget forskellige rammevilkår, der prægede landmændenes hverdag og produktion. Det var med den viden i bagagen, at han for alvor begyndte at interessere sig for landbrugets vilkår, og det har altid faldet Niels Dengsø Jensen naturligt at søge indflydelse og skabe forandringer dér, hvor han mener, at ting kan udvikles til det bedre.

Det var på den baggrund, han i 2001 stillede op og blev valgt til bestyrelsen i DLG. Dengang var DLG et landbrugs- og fødevareselskab med sin primære forretning i Danmark og en omsætning på 11 milliarder kroner, men Niels gik ind i bestyrelseslokalet med visioner og et internationalt udsyn.

Siden 2014 har han desuden været formand for AP Pensions bestyrelse, og siden 2018 har han været bestyrelsesmedlem i Agro Business Park A/S. Derudover har han en række bestyrelsesposter i datterselskaber til DLG.

Den travle hverdag levner ikke mange timer til fritidsaktiviteter, men han bruger sin fritid aktivt og gerne i naturen, heriblandt på jagt og i havkajak.
 
 

Læs også