300 års jubilæum i økonomiafdelingen

LandboNord kan 1. august fejre, at hele ni medarbejdere har jubilæum. Otte af dem er ansat i økonomiafdelingen og kan tilsammen fejre 300-års jubilæum.

30 års jubilæum, Aase Lauritsen, ØkonomiRådvigning. 30 års jubilæum, Helle Juel, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Jette Løgsted, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Lone Imer Kåg, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Birgitte Bødker Nielsen, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Birthe Nielsen, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Yvonne Nedergaard, ØkonomiRådvigning. 40 års jubilæum, Majbritt Nitzsch Kristensen, ØkonomiRådvigning.

Mette, Aase, Helle, Jette, Lone, Birgitte, Birthe, Yvonne og Majbritt kan den 1. august fejre deres jubilæum ved LandboNord.

Mette Holst Tygesen har været ansat i 25 år i svinerådgivningen, mens resten kan fejre enten 30 eller 40 års jubilæum i økonomiafdelingen.

Det er ret usædvanligt, men meget glædeligt for virksomheden at have så mange jubilarer den samme dag og tilmed langt de fleste i samme afdeling.

Alle ni jubilarer vil blive fejret internt.

30 år i virksomheden

Aase Lauritsen og Helle Juel har begge været ansat i virksomheden i 30 år.

Revisorassistent Aase Lauritsen vidste allerede som ganske ung, at hun ville arbejde med tal og regnskab. Det førte hende til Han Herreds Landbocenter i Fjerritslev, som vi i dag kender som LandboNord. De første opgaver var primært at bogføre for kunderne, og gennem årene udviklede det sig til farmsekretæropgaver, udarbejdelse af årsrapporter og skatteregnskaber – både for erhvervskunder og landbrugskunder.

Driftsøkonomiassistent Helle Juel havde en lidt anden vej ind i LandboNord end de andre jubilarer. Hun tog uddannelsen som landmand og senere jordbrugsteknikere med speciale i regnskab. Herefter søgte hun uopfordret en stilling ved landbocenteret i Aars, som hun fik. Opgaverne spændte bredt, men som årene gik, var det arbejdet med budgetter, som blev det primære.

Startede i 1982

Jette Løgsted, Lone Imer Kåg, Birgitte Bødker Henriksen, Birthe Nielsen, Yvonne Nedergaard og Majbritt Nizsch Kristensen er alle tiltrådt virksomheden 1. august 1982.

Virksomhedsassistent Lone Imer Kåg startede som revisorelev hos Han Herred Familielandbrug og LandboForening i Fjerritslev, som i dag er LandboNord. Efter endt elevtid fortsatte Lone i flere år med at udarbejde skatteregnskaber, men interessen for den mere driftsøkonomiske side af landbrugsvirksomhederne førte til, at Lone blev virksomhedsassistent. Gennem de 40 år i LandboNord har Lone stadig kunder, som har været med hele vejen, hvilket hun sætter stor pris på. For snart 25 år siden var Lone med til at stifte flere erfagrupper i LandboNord-regi for landbokvinder, hvoraf flere stadig mødes på eget initiativ.

40 år i virksomheden

Virksomhedsassistent Jette Løgsted og revisorassistent Birgitte Bødker Henriksen startede begge som revisorelever i Brønderslev og blev begge efter elevtiden fastansat som revisorassistenter. Jette har både arbejdet med skattemæssig- og driftsøkonomiske opgaver, men det blev hurtigt det driftsøkonomiske arbejde, som blev hendes kald og det er det stadig. Jette er i dag virksomhedsassistent, hvor hun primært beskæftiger sig med udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgninger, ligesom hun arbejder en hel del med årsrapporter og analyseværktøjerne hertil.

Birgitte Bødker Henriksen har gennem årene beskæftiget sig med mange forskellige regnskabsopgaver som bogføring, årsrapporter, momsopgørelser og skatteregnskaber. Sideløbende med regnskabsopgaverne har Birgitte haft en stor opgave som elevansvarlig for nogle af de elever, der er blevet udlært hos LandboNord og hun er i dag også farmsekretær for flere store landbrug.

Enorm udvikling

Birthe Nielsen, Yvonne Nedergaard og Majbritt N. Kristensen startede alle som revisorelever i Flauenskjold, hvor de efter deres elevtid blev fastansat som revisorassistenter.

Økonomikonsulent Birthe Nielsen har siden elevtiden både læst merkonom i regnskab og afsluttet uddannelse som ejendomsmægler. Og i 1998 blev hun udnævnt til økonomikonsulent. I dag er Birthe Nielsens primære arbejdsopgave at bistå kunderne med skatterådgivning samt at afslutte deres regnskaber. Hun hjælper også med generationsskifter og rådgivning i forbindelse med ejendomshandler. Ved siden af kundeopgaverne er Birthe specialist og ansvarlig for regnskabsprogrammet Ø90 og underviser blandt andet kollegaer i ændringer og opdateringer i programmet.

Revisorassistent Yvonne Nedergaard har gennem alle årene arbejdet med momsopgørelser, skatteregnskaber og årsrapporter. Og trods 40 år på samme sted, har hun altid oplevet en arbejdsplads i udvikling. I 1982 var der ansatte, der kun sad og tastede data ind fra indsendte og manuelt konterede kasselister, som senere dannede grundlag for regnskaberne. Dengang havde Yvonne ingen computer. Nogle år senere fik hun en computer til deling med tre andre kollegaer, og i dag foregår alt arbejde fra egen computer, og data er tilgængelig med det samme. Den udvikling gør en verden til forskel, oplever hun.

Registreret revisor og afdelingsleder Majbritt N. Kristensen startede med en del farmsekretæropgaver, hvor hun tog ud til landmanden for at lave bogføring. Efterfølgende læste hun til merkonom i revision, og i 1995 blev hun registreret revisor. I 1999 blev Majbritt udnævnt til økonomikonsulent, og har siden arbejdet med regnskaber og mange andre skatterelaterede opgaver for kunderne. Majbritt har sideløbende hermed udviklet stor interesse for det socialøkonomiske område, som gør at Majbritt i dag spænder bredt i sin rådgivning til kunderne. De mange forskellige kundeopgaver har Majbritt holdt ved frem til i dag, hvor hun også er afdelingsleder for afdelingen for små og mellemstore landbrugsvirksomheder samt LN Erhverv, der er rettet mod andre erhvervsvirksomheder end landbrug.

 

Læs også