Stjernholm A/S fejrer 25års jubilæum

Den 30. september var det 25 år siden Kaj Stjernholm, Randers, startede egen virksomhed som enkeltmandsfirma. I starten som »forhandler og sælger af produkter til rentvands- og spildevandsbehandling«.

- Vores sandvasker har næsten fra dag ét været det vigtigste produkt i vores sortiment. Allerede i 1998 producerede vi den første sandvasker som blev solgt til Dragsholm Renseanlæg, siger Kaj Stjernholm.

Der står i dag en Stjernholm sandvasker på rigtig mange danske renseanlæg, ligesom både danske og udenlandske mælkeproducenter nu begynder at nyde godt af sandvaskerens kvaliteter.

- Vi har nu – med vores sandvasker som omdrejningspunkt - udviklet et system, som kan separere mere end 90 procent af sandet fra gyllen. Det betyder at sandet kan genbruges i stalden og gyllen kan anvendes til biogas, – siger Kaj Stjernholm og fortsætter med stor entusiasme i stemmen: - Faktisk modtog vi i 2020 EU’s miljøpris indenfor kategorien »Bæredygtige Produkter og Serviceydelser« for vores sand-gylle separationssystem. Et system som høster stor interesse fra blandt andet større kvægbrug i USA. Et land, som allerede har fået leveret fire sandvaskeranlæg til store, amerikanske renseanlæg.

Læs også