Ny formand for Sektionen for Større Jordbrug

I forbindelse med årsmødet i Sektionen for Større Jordbrug, der blev afholdt på Hotel Vejlefjord 1. februar, er Helle Reedtz-Thott blevet valgt som ny formand og Peter Bech som næstformand. 

I samme omgang takkede Christina Ahlefeldt-Laurvig af som formand. 

- Jeg ser det som en vigtig opgave at sikre konkurrencedygtige vilkår for planteavlen og sikre, at de enkelte bedrifter får en fair og reel mulighed for at omstille sig. Vi skal samtidig værne om den private ejendomsret og den unikke kulturarv, der findes rundt om på mange af vores ejendomme. Her spiller Sektionen for Større Jordbrug en vigtig rolle, og derfor har jeg valgt at gå ind i arbejdet, siger den nye formand Helle Reedtz-Thott. 

Sektionen for Større Jordbrug er en sektion under Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer interesserne for landets godser, herregårde og større landbrugsejendomme

Læs også