Tidligere L&F-formand fylder rundt

Cand.agro., civiløkonom, ejer af land- og skovbrugsejendommen Giesegaard og bestyrelsesformand i Realdania, Michael Brockenhuus-Schack, fylder 60 år den 20. april.

Siden 1995 har Michael Brockenhuus-Schack drevet Giesegaard, der sammen med Juellund har været i familiens eje siden 1736.

Sideløbende med arbejdet på Giesegaard har Michael Brockenhuus-Schack helt fra starten af sin karriere været aktiv i en lang række organisationer og foreninger. Det gælder ikke mindst landbrugets interesseorganisationer, hvor han bl.a. 2009-2011 var medlem af præsidiet i COPA og viceformand for Dansk Landbrug 2007-2009. Han har også været medlem af Det Miljøøkonomiske Råd, Det Økonomiske Råd og en række andre tilsvarende råd.

Da de fleste af landbrugets organisationer i 2009 blev samlet i Landbrug & Fødevarer, blev Michael Brockenhuus-Schack valgt til den nye organisations første formand. Han bestred posten frem til 2011, hvor kræftsygdom tvang ham til at træde tilbage fra såvel formandsposten i Landbrug & Fødevarer som en række hverv i tilknytning hertil. Dog har han siden 2010 varetaget hvervet som formand for Promilleafgiftsfonden for landbrug. 

Michael Brockenhuus-Schacks CV er langt, og både tillidshverv og titler er mange. Selv siger han »landmand«, hvis han bliver spurgt, hvad han laver.

Fødselsdagen holder han privat sammen med sin hustru Ulla Brockenhuus-Schack og parrets to voksne børn.

Læs også