Nye ansigter i Coops bestyrelse

Valget til Coops bestyrelse blev afgjort på et landsrådsmøde 24. april.

Syv kandidater stillede op til bestyrelsesvalget, hvor to pladser skulle besættes. Forud for landsrådsmødet blev der afholdt et digitalt valgmøde, hvor kandidaterne kunne præsentere deres kandidatur og besvare spørgsmål fra landsrådet.

De to valgte medlemmer af Coops bestyrelse blev: Jette Rosenberg (48), der siden 2015 har været medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen for Middelfart og Omegn og som i 2020 blev valgt til formand for brugsforeningen. Hun er afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse og har siden 2005 engageret sig i bestyrelsesarbejde i både den finansielle sektor og i medlemsejede foreninger.

Nicolai Houe (45) og medlem af bestyrelsen i Kvickly Bruuns Galleri i Aarhus, og som siden 2012 har været valgt til Coops bestyrelse. Han er konsulent, iværksætter og ejer virksomheden HOUE Consult, hvor han udvikler forretning indenfor kompetenceudvikling, facilitering af oplevelser og beskæftiger sig med FoodTech. Nicolai Houe er genvalgt, og Jette Rosenberg erstatter Bjarne Dybdahl Andersen, der valgte ikke at genopstille. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en treårig periode.

Formand Lasse Bolander og medarbejderrepræsentant Birgitte Hesselbjerg var også på valg i 2021. Begge blev genvalgt ved fredsvalg. 126 landsrådsmedlemmer fra hele landet var med hjemmefra.

Læs også