Samarbejde mellem FMC og DTU

FMC Corporation, en førende landbrugsvidenskabelig virksomhed, og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), en institutionel leder inden for bioteknologisk forskning, har modtaget 26 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden.

Støtten skal gå til de to parters fælles projekt »Smarter AgroBiological Screening (SABS)«, hvis formål er at forbedre teknologier til at finde og udvikle mikrobielt baserede biologiske løsninger til plantebeskyttelse.

FMC og DTU Bioengineering ønsker at udvikle et nyt paradigme til screening af omfattende samlinger af mikroorganismer ved at kombinere automatiske funktionelle assays og karakteriseringsmetoder med laboratoriebaseret evolution og kunstig intelligens. I SABS-projektet er der fokus på at finde og udvikle nye biofungicider til bekæmpelse af væsentlige svampesygdomme i korn.

Læs også