Betydeligt færre ammekøer det seneste årti

Bestanden af ammekøer i Danmark er faldet 27 procent på ti år og er nu på 82.000 stk. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ammekøer er typisk moderdyr i kødkvægproduktionen. I 2020 var der 6.658 bedrifter med ammekøer, mens der i 2010 var 8.412. Lidt over 60 procent af bedrifterne havde under ti ammekøer både i 2010 og 2020 og 23 procent. af ammekøerne. I samme periode er det totale antal kvæg faldet 8 procent dog er antallet af malkekøer kun faldet 1,6 procent.

Den samlede kvægbestand var 1,5 millioner. dyr pr. 30. juni 2021, hvilket er et fald på 0,9 procent siden samme tidspunkt sidste år.

Læs også