SLF indgår samarbejde med Socialkonsulent Landbrug

Landmænd, deres familie eller medarbejdere, kan komme ud for kriser, som rækker ud over økonomikonsulentens faglige kompetencer. SLF går nu med i en samarbejdsaftale med Socialkonsulent Landbrug, hvor landmanden kan trække på rådgivning omkring livsforhold som for eksempel en personlig eller familiemæssig krise.

Samarbejdsaftalen betyder, at Socialkonsulent Landbrug kan supplere SLF’s kompetencer, når det gælder om at understøtte landmænd, landmandsfamilien, ægtefæller, kæreste, børn samt medarbejdere.

Lone Vieland Mortensen fra Socialkonsulent Landbrug fortæller, at rådgivningen kan tilbydes, uanset om de personlige udfordringer er koblet til landbruget, arbejdspladsen eller familien.

For eksempel har hun hjulpet en selvstændig landmand til at få en bedre ansættelseskontrakt end den oprindelige, da en investor ansatte ham til at drive ejendommen, efter at den gik på tvangsauktion.

Andre eksempler er skilsmisseforløb og understøttende rådgivning til en medarbejdende ægtefælle i, hvad det vil sige at være på sygedagpenge, for så afslutningsvis at få bevilget førtidspension.

Læs også