Få slagtepræmie for flere dyr i 2022

Det er besluttet, at støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude ændres i 2022, så man kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022 end i 2021. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Det er besluttet at ændre støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude i 2022 ved, at den maksimale alder for støtteberettigede kvier hæves fra 16 til 30 måneder. Vægtgrænsen nedsættes fra 160 kg til 130 kg.

De nye støttekriterier betyder, at landmænd kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022, fordi ældre dyr og lettere dyr nu også er omfattet af ordningen. Der afsættes 245 millioner kroner i 2022 til ordningen, der deles mellem de støtteberettigede kvier, tyre og stude. De øvrige støttekriterier for at modtage slagtepræmie er de samme som i 2021.

Læs også