Uændret tysk smågrisenotering

VEZG-smågrisenoteringen er uændret 20 euro, og for 8-kilos grise er den også uændret 12,90 euro. Det oplyser Danske Svineproducenter.

- Smågrisemarkedet stabiliserer sig på det nuværende, lave prisniveau. På trods af de lave smågrisepriser er tyske slagtesvineproducenter fortsat tilbageholdende med hensyn til køb af nye smågrise. Lave slagtesvinepriser i forbindelse med høje foderomkostninger resulterer stadig i en dårlig stemning på markedet. Det er meget vanskeligt at afsætte specielt frie smågrisepartier, skriver Danske Svineproducenter, og tilføjer:

- I Polen vokser bekymringen over, at den afrikanske svinepest (ASF) ikke aftager. I den seneste uge blev der igen konstateret ASF i fire produktionsbesætninger. Alt i alt blev der således konstateret ASF i 86 polske produktionsbesætninger, og cirka 35.400 grise skulle aflives i år. Dertil kommer de grise, som måtte aflives præventivt i de enkelte karantæneområder. Typisk aftager antallet af ASF-udbrud i løbet af efteråret, men p.t. kan der ikke konstateres en bedring i Polen.

Samtidig frygter man i Tyskland, at smågriseproduktionen vil falde drastisk i de kommende år.

- I den nærmeste fremtid regner de fleste tyske markedseksperter p.t. imidlertid kun med stabile smågrisepriser, skriver Danske Svineproducenter.

Himmerland hæver noteringen for flere kategorier

Grundet øget efterspørgsel fra eksportmarkederne sætter det private slagtehus Himmerlandskød A/S noteringen i denne uge op med 0,60 kroner pr. kg for stude, kvier og unge køer under 42 måneder samt køer over 42 måneder.

- Markedet for okse- og kalvekød er stabilt i denne uge på hjemmemarkedet kombineret med en stigende efterspørgsel fra Sydeuropa. Det giver gode betingelser på eksportmarkederne.

- Vi oplever for nuværende en ekstraordinær, god handel i Sydeuropa med en øget interesse fra især Italien på bagskødsprodukter fra hundyr til både nye og eksisterende kunder. Efterspørgslen efter plusprodukter såsom lever, hjerter og tunger fra europæiske og asiatiske kunder er desuden i fremgang, skriver Himmerlandskød i en markedskommentar.

Læs også