Roefrøvirksomhed får nyt navn

Roefrøvirksomheden MariboHilleshög, der er en del af DLF-koncernen, ændrer nu firmanavn til DLF Beet Seed ApS.

I 2017 blev sukkerroefrøforretningen en del af DLF, som siden har investeret yderligere i forskning og udvikling og i at øge produktionskapaciteten på fabrikken i Holeby.

- Med det nye firmanavn ønsker vi at sende et tydeligt signal om, at vi er en del af DLF-koncernen – en førende, global forædlingsvirksomhed med fokus på frø. Vi ønsker samtidig at tilkendegive, at DLF er dedikeret til sukkerroefrø, og at vi i samarbejde skaber innovation og konstant udvikler nye sorter – til værdi for landmændene og industrien, siger Hans Christian Ambjerg, CEO i DLF Beet Seed samt medlem af koncernledelsen i DLF.

Truels Damsgaard, der er CEO i DLF og bestyrelsesformand i DLF Beet Seed, ser også navneskiftet som en naturlig udvikling af roefrøforretningen.

- Vi har de seneste måneder arbejdet med fælles værdier, som vi deler i hele DLF-koncernen globalt, og nu har vi også DLF-navnet til fælles, konstaterer han.   

DLF Beet Seed har i dag cirka 340 ansatte på globalt plan og sælger roefrø til mere end 35 lande.

Virusgulsot-tolerante sorter

Resultaterne af en målrettet forædlingsindsats giver sig nu udtryk i, at DLF Beet Seed snart kan tilbyde sukkerroedyrkerne de første sorter, der er tolerante overfor virusgulsot, oplyser DLF.

Baggrunden for tiltaget er ifølge DLF, at plantesygdommen er vendt tilbage som en alvorlig skadegører i flere europæiske lande efter de seneste års udfasning af effektive plantebeskyttelsesmidler til behandling af roefrøet.

Læs også