FirstFarms udvider i Ungarn

FirstFarms køber jordlejekontrakter og afgrødeproduktion i Ungarn.

FirstFarms A/S har netop indgået aftale om 100 procent køb af det ungarske selskab Try-Béta Kft. omhandlende jordlejekontrakter og afgrødeproduktion, siloanlæg og maskinpark. Købsprisen er 26 millioner danske kroner.

Selskabet overtager 15 ansatte og driften af 1.600 hektar dyrket jord (hvede, byg, majs, raps og solsikke), 6.900 ton lager- og silokapacitet samt en fuld maskinpark.

- Der er tale om en virkelig god handel med stor betydning for den fremtidige udvikling af vores forretning i Ungarn. Vi ejer og driver i forvejen nabolokationerne med griseproduktion, og kan med overtagelsen af Try-Béta styrke vores cirkulære drift i området, til gavn for miljøet, og til gavn for os selv, siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.

- Try-Beta’s afgrøder vil blandt andet blive brugt til foder i vores griseproduktioner, der lige nu er under udvidelse, og samtidig kan vi sprede vores animalske gødning på Try-Béta markerne. Try-Béta’s maskinpark skal desuden udnyttes på alle vore lokationer i nærheden, fortsætter han.

Positiv effekt

Med købet vil FirstFarms råde over en samlet »jordbank« på over 8.700 hektar ejet jord, samt over 10.500 hektar lejekontrakter – samlet 19.200 hektar landbrugsjord i drift.

Købsaftalen er betinget af endelig due diligence, og handlen forventes tilendebragt senest ved udgangen af april 2022. Derefter forventer FirstFarms, at den vil påvirke Ebit positivt med 3-5 millioner kroner årligt.

 

Læs også