Temanoter Nord uge 52-2021

Millioner til eldrevne varmepumper

Energistyrelsen har i starten af december i år tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 millioner kroner.

Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Det forventes, at flere af projekterne bliver sat i drift i 2022.

Energistyrelsen giver nu tilsagn på 26,2 millioner kroner fra tilskudsordningen »Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion« til otte varmepumpeprojekter.

Varmepumperne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen, og dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren i Danmark.

Dette markerer afslutningen på anden ansøgningsrunde til tilskudsordningen. Tidligere på året er der givet tilsagn til 12 varmepumpeprojekter.

Stort potentiale for biogas til tung transport

Biogas står helt centralt i en ny Grøn Gasstrategi fra regeringen, der fastslår, at Danmark har nok biomasseressourcer til at gøre gasforbruget helt grønt. Samtidig er der god sammenhæng til den nye Power-to-X strategi.

- Det er vigtigt, at regeringen med gasstrategien slår fast med syvtommersøm, at Danmark har tilstrækkeligt med bæredygtige bioressourcer til at gøre hele det danske gasforbrug grønt, og at biogassen rummer et stort potentiale for at levere grøn omstilling af den tunge transport.

Sådan lyder den klare melding fra Biogas Danmarks formand Henrik Høegh, der hilser regeringens nye grønne gasstrategi velkommen.

- Vi er meget tilfredse med strategien, og meldingen fra biogasbranchen er, at vi er klar til at sætte ekstra fart i produktionen, så vi for alvor kan få taget hul på den grønne omstilling af vejgodstransporten, fastslår Henrik Høegh.

Regeringens strategi bekræfter desuden, at biogassen skal levere back-up til energisystemet, så Danmark får forsyningssikkerhed i el- og varmeproduktionen, og at biogassen skal dække industriens behov for grøn energi i det omfang, el ikke er en mulighed.

Læs også