Uændret tysk smågrisenotering

VEZG-smågrisenoteringen er uændret 24,00 euro, mens noteringen for 8-kilos grise også er uændret 15,50 euro. Det oplyser Danske Svineproducenter.

- Konflikten på det tyske slagtesvinemarked er ikke løst. Tværtimod. Mens de store tyske slagterier, som for eksempel Tönnies, henviser til et p.t. skuffende kødmarked og delvis faldende priser for grisekød, mener den tyske producentforening ISN, at situationen på det tyske slagtesvinemarked er i balance for tiden og at den tyske slagtesvinenotering sandsynligvis vil stige i den nærmeste fremtid på grund af et faldende udbud af slagteklare grise, skriver Danske Svineproducenter, der peger på, at der mangler tydelige impulser fra kød- og slagtesvinemarkedet, før man vil se en større prisstigning.

Manglende tilbagemelding kan koste på øko-afregningen

Som økologisk producent til Friland skal du inden 1. februar returnere kontrakten om økologisk kontraktproduktion – ellers risikerer du at miste kontrakttillægget, skriver Danish Crown i et nyhedsbrev.

Fra 1. april begynder Friland at tilbyde kontraktproduktion på økologiske køer og tyre over 24 måneder.

Indførslen af kontrakttillægget for både de ovennævnte køer og tyre over 24 måneder, samt på kvier og ungtyre – hvor der allerede i dag tegnes kontrakter – betyder samtidig, at der reduceres tilsvarende i det variable tillæg.

Producenter skal derfor sørge for at returnere de tilsendte kontrakter inden 1. februar, hvis man ikke skal risikere at gå glip af det nye kontrakttillæg – og effektivt tabe indtjening på de indleverede dyr.

Begrundelsen for nu at indføre kontraktproduktion på køer og tyre over 24 måneder er, at man fra Frilands side ønsker at motivere til en udjævning i tilførslerne af dyr gennem året.

Læs også