Noter Syd uge 05-2022

Ny udbudsrunde for biogasproduktion

En ny aftale mellem regeringen og forligskredsen bag Klimaaftalen 2020 betyder, at der vil blive åbnet op for ny udbudsrunde på fire milliarder kroner i tilskud til produktion af opgraderet biogas og e-methan. Første udbud forventes at være klar ultimo 2022. Det skriver Fjordland i deres nyhedsbrev.

- Hvorvidt første udbud tilgodeser nuværende anlægs udvidelse eller nye anlæg må bero på individuelle projekteringer, lyder det fra Fjordland.

De peger på, at eksisterende anlæg kan have stærke kapitalforhold, mens nye anlæg kan have nyeste teknologiske udvikling i opbygning og komponenter, som sænker fremstillingsprisen på en måde, der kan være meget omkostningstungt ved ombygning af et eksisterende anlæg.

Anbefalingen fra Fjordland er at have sine forudsætninger klar allerede nu, da de påpeger, at det ikke kan anbefales at byde i blinde. Deres erfaring er, at udbygninger og nyopførelser er større projekter, som tager tid at få realiseret fra godkendelser, leveringsaftaler, tilsagn til færdiggørelse og idriftsættelse.

 

Friland Kødkvæg er lukket ned

Frå årsskiftet var der ikke længere noget koncept, der hedder Friland Kødkvæg. Konceptet er dog flyttet over i Friland Naturpleje, som Danish Crown Beef driver.

Med årsskiftet er der lukket ned for konceptet Friland Kødkvæg. Mens et koncept er lukket ned, ser et nyt dagens lys gennem Friland Naturpleje, som lanceres hos Danish Crown Beef. Det oplyser Friland på deres hjemmeside.

Kødet i det nye koncept, Friland Naturpleje, skal komme fra naturplejekvæg, som er med til at værne om den danske natur ved, at leverandører overlader en større del af naturen til sig selv. Samtidig skal konceptet kvalificere sig til to hjerter i Statens Dyrevelfærdsordning Bedre Dyrevelfærd, og samlet set bliver det en stærk pakke at tage med ud til de danske forbrugere.

Friland håber, at mange af de tidligere leverandører og samarbejdspartnere omkring Friland Kødkvæg vil finde vej til det nye koncept, som rummer en række nye muligheder inden for især natur, biodiversitet og dyrevelfærd.

Dansk erhvervsliv er godt på vej mod en klimavenlig fremtid

Virksomhederne nedbringer deres udledninger af klimagasser i rekordfart, men mange ønsker at gå skridtet videre. Her er klimakreditter fra bevarelsen af skove eller plantning af træer de fleste danske virksomheders foretrukne løsning.

- Det kan være svært at vælge de rigtige skovprojekter. Virksomhederne skal både sikre, at projekterne suger den aftalte mængde CO2 ud af atmosfæren og hjælper biodiversiteten – og samtidig være trygge ved, at projekterne ikke skader naturen eller lokale folkeslag på en uforudset måde, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

For at hjælpe erhvervslivet med at investere har WWF udarbejdet en række nye vejledninger til virksomheder og andre, der ønsker at investere i fremtidens såkaldte »naturbaserede løsninger« af høj kvalitet.

Danish Crown klar med plantebaseret produktserie

Under brandet Den Grønne Slagter er Danish Crown nu at finde i kølediske over hele landet med koncernens første brede produktserie af plantebaserede fødevarer. Produkterne er startskuddet på Danish Crowns arbejde med alternative proteiner.

- Når vi går nye veje, er det helt afgørende for os at have produkter klar, der både smager godt og som forbrugerne let kan tilberede. De produkter har vi nu, og som en af Danmarks absolut største leverandører af fødevarer vil vi gerne være med til at udvikle udbuddet af plantebaserede produkter, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown og tilføjer:

- Vi tror på en stigende efterspørgsel efter alternative proteiner i de kommende år, så de produkter der rammer markedet nu, er vores første lille skridt ind på det marked.

Der er endnu ikke en fuldstændig klar strategi på plads for satsningen på plantebaserede fødevarer. Men Jais Valeur fastslår, at Danish Crown ligesom med kødet har et stort ønske om, at de plantebaserede fødevarer kan produceres af danske råvarer, som ideelt set kommer fra deres ejere - de danske landmænd.

- Om det rent praktisk er muligt, er også noget af det, vi skal have afdækket i vores strategiarbejde, lyder det det fra Jais Valeur.

Log på Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in til foråret

Fra den 1. maj kan man kun bruge NemLog-in, når man skal logge på landbrugsindberetning.dk. Det oplyser Velas i det seneste Velas FlexNyt.

Årsagen er, at Landbrugsstyrelsen udfaser den nuværende pinkodeløsning på landbrugsindberetning.dk, hvorfor man fra 1. maj skal bruge NemLog-in, når der logges på. Ændringen sker for at højne sikkerheden og leve op til krav til offentlige it-løsninger.

Ændringen betyder, at konsulenter skal have fuldmagt, hvis de skal arbejde på landbrugsindberetning.dk for en kunde.

Hvis man som landbruger vil give fuldmagt til en konsulent, skal man gå på Virk.dk med sit NemLog-in for virksomheden og oprette fuldmagten her.

Ny folder om at hjælpe naturen

For mange landmænd har det stor værdi at arbejde og bo tæt naturen, og de vil passe på den. Mange landmænd har fundet ud af, at de med små tiltag og ændrede vaner kan gøre en stor indsats. Når landmanden skaber flere levesteder for vilde dyr og planter, er han/hun med til at forbedre forholdene for biodiversiteten. Det oplyses i nyhedsbrevet Velas FlexNyt.

I en ny folder kan man læse om, hvilke indsatser danske landmænd gør for biodiversiteten, og hvorfor det giver god mening for landmændene.

I folderen kan man blandt andet læse om hvorfor det er vigtigt, når landmændene forvalter og beskytter deres naturområder, som enge, overdrev, heder og moser, hvordan der skabes mere liv i bedriftens småbiotoper som levende hegn, vandhuller, diger, vejkanter med videre, om betydningen af at landmanden giver pladsen tilbage til naturen, når der lægges jord til lavbundsprojekter og der udtages ukurante hjørner og så videre, og om hvordan landmænd via Naturtjek får mere viden om naturen.

Beskyttelse af kystnære områder

De danske kystområder skal beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed oversvømmelse og erosion. Derfor er der økonomisk hjælp på vej til kystbeskyttelsesprojekter. Således uddeler Kystdirektoratet 90 millioner kroner til projekter i blandt andet Halsskov, Hjørring, Assens, Bogense og Enø. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse. Det blev regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet enige om at afsætte ekstra penge til ved finansloven for 2021. Af den fremgår det, at der derudover afsættes 150 millioner kroner årligt i 2022 og 2023.

Læs også