Millionplus i Porcus

Porcus ApS, der leverer veterinærfaglig rådgivning i svinebesætninger verden over, har leveret et regnskab med et årsresultat på 11,6 millioner kroner.

Det er en vækst på 40 procent siden regnskabet i 2020.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 17,2 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 14,5 millioner kroner. Forrentningen af egenkapitalen er dermed på 86,70 procent.

Firmaet, der ligger i Odense, er ledet af administrerende direktør Kristian Viekilde Pedersen.

Minusresultat i Bovbjerg Genetics

Det samlede resultat for Bovbjerg Genetics A/S, der er en opformeringsbesætning med salg af TN70-polte fra avlsselskabet Topigs Norsvin, blev -3,07 millioner kroner for regnskabsåret 2021.

Det er en nedgang på 169 procent i forhold til regnskabet for 2020.

I regnskabet ses det også, at den opgjorte egenkapital er 2,68 millioner kroner – et fald i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen blev opgjort til 9,75 millioner kroner.

Regnskabsåret har været præget af, at besætningen i Thy blev ramt af AP2 omkring årsskiftet sidste år, og poltesitet i Stenderup blev ramt af PRRS i marts. Saneringen kombineret med faldende afregningspriser i 4 kvartal og stigende foderpriser har medført et større underskud, skriver ledelsen i en kommentar, hvor årets resultat bliver betegnet som utilfredsstillende.

Firmaet, der blev grundlagt i 2018, har administrerende direktør Martin Krusborg Jakobsen i spidsen.

Læs også