Noter side 2

194 millioner til klimaomstillingen af landbruget

En ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug på 194 millioner kroner skal sætte turbo på klimaomstillingen af landbruget.

Puljen er målrettet udvikling af teknologier som pyrolyse, hvor gylle og halm omdannes til biokul. Og kommer på baggrund af, at regeringen i efteråret vedtog en grøn omstilling af landbruget med et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 procent frem mod 2030. Det svarer til en reduktion på mellem cirka 6 og 8 millioner tons CO2e. Målet skal blandt andet indfries gennem nye teknologier.

 

Opråb til partier bag uddannelsesaftale

I et åbent brev til partierne bag uddannelsesaftalen, skriver 30 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd under på deres opbakning til aftalen om flere uddannelser i hele landet.

Aftalen gik i korte træk ud på at rykke op til 10 procent af uddannelsespladserne på universiteter og professionshøjskoler i de fire største byer til andre steder i landet.

I det åbne brev skriver de 30 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd bandt andet:

- Flere unge skal have mulighed for at tage en uddannelse tættere på, hvor de bor, og virksomheder og offentlige arbejdspladser skal have lettere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Vi bakker op om ambitionen om et Uddannelsesdanmark i balance, og vi vil arbejde for at sikre, at det bliver en succes i alle dele af landet.

 

Læs også