Runde fødselsdage i Patriotisk Selskab

Økonomimedarbejder Kirstine Bang Gormsen, Patriotisk Selskab, fylder 30 år den 2. juni. Hun er en af Patriotisk Selskabs Summax-rådgivere.

Summax er et program til digital bogføring i landbrugsvirksomheder, og Kirstine Bang Gormsen har gennem sine mere end fire år hos Patriotisk Selskab gjort en kæmpe indsats for at hjælpe landmænd med at gå fra et traditionelt fysisk bogholderi til et digitalt.

Udover Summax arbejder hun med budget og budgetopfølgning, årsrapporter, skatteregnskaber, bogføring og momsopgørelser.

Bag sig har Kirstine Bang Gormsen en uddannelse som jordbrugsteknolog med speciale i økonomi og driftsledelse.

Desuden fylder Patriotisk Selskabs planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen også 30 år den 28. maj.

Han er en af virksomhedens præcisionsjordbrugsrådgivere og har, siden han startede hos Patriotisk Selskab for godt et år siden, haft en stejl læringskurve. Blandt andet var han med til at arrangere en ambitiøs temadag om præcisionsjordbrug i februar helt fra bunden – med stor succes og cirka 130 deltagende landmænd.

Udover rådgivning om præcisionsjordbrug yder han landsdækkende produktionsrådgivning og udarbejder mark- og gødningsplaner, fællesskemaer m.v.

Lasse Schmidt Jespersen har en kandidat i agronomi.

Læs også