Gårdmineraler giver hverken for lidt eller for meget

I december 2021 udkom nye NASEM-normer, som afløser NRC 2001, som de danske anbefalede normer er bygget på.

De nye mineralnormer ændrer imidlertid ikke på, at en gårdmineralløsning fortsat er anbefalingen til malkekøer. Sådan lyder det fra Vilofoss på deres hjemmeside.

Den korte forklaring på dette er ifølge Vilofoss, at gårdmineralløsningen netop sikrer, at køerne får lige netop de mineraler og vitaminer, som der er behov for. Det vil sig hverken for meget eller for lidt.

Vilofoss peger desuden på, at man skal holde sig for øje, at NASEM-normerne ikke tager højde for mineralernes interaktioner på hinandens optagelse. Eksempelvis er en nedsat optagelse af magnesium, som konsekvens af en forhøjet koncentration af kalium i foderrationen, ikke medregnet i den angivne magnesiumnorm. 

Derfor understreger Vilofoss, at der ved tilstedeværelsen af højt kaliumniveau i foderet, skal kompenseres ved at øge magnesiumtildelingen, for at sikre at minimumsbehovet for magnesium, som koen optager, bliver opfyldt.

Læs også