bannerPos

Uændret mælkepris i juni

- Med den usikkerhed, der stadig hersker med hensyn til, i hvilken grad markeder og i særdeleshed foodservice genåbner, er det vanskeligt at vurdere, hvordan markederne vil udvikle sig, lyder det fra Arla. Foto: Colourbox
20-05-2020 15:40

Arlas acontopris vil forblive uændret for juni 2020. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 248,8 øre pr. kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk forbliver også uændret – på 309,4 øre pr. kg.

- Ved indgangen til maj ser det ud til, at en vis grad af stabilitet er vendt tilbage, i hvert fald i øjeblikket, men på disse nye lavere niveauer. Med den usikkerhed, der stadig hersker med hensyn til, i hvilken grad markeder og i særdeleshed foodservice genåbner, er det vanskeligt at vurdere, hvordan markederne vil udvikle sig. Det økologiske marked er ramt på tilsvarende måde, skriver Arla i en kommentar, og tilføjer:

- På grund af den nuværende situations fortsatte indvirkning forbliver udsigterne usikre med sandsynlighed for en yderligere negativ udvikling.

Prisudsigter

Mælkeproduktionen i EU steg med 1,7 procent i marts sammenlignet med sidste år, og bragte vækstraten år til dato op på 2,8 procent (inklusiv den ekstra dag i februar). I USA er der ifølge Arla nu tegn på, at bestræbelserne på at reducere mælkeproduktionen begynder at få en effekt, og i New Zealand falder produktionen fortsat.

- Priserne på sødmælkspulver er forblevet relativt stabile som følge af fortsat god efterspørgsel. Frygten for, at europæisk skummetmælkspulver kan ende med intervention, synes ikke at være begrundet, og de aktuelle priser ligger fortsat under niveauet på 2,0 euro pr. kg.  

- Smørpriserne i Europa har hurtigt stabiliseret sig efter de betydelige prisfald i marts og april, og på trods af forventningerne til de fremtidige priser, vil de stadig ligge omkring niveauet på 2,7 euro pr. kg, tilføjer Arla. 
 

mip

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next