Den tyske mælkepris dækker ikke produktionsomkostningerne

European Milk Board har publiceret en opgørelse over produktionsomkostningerne ved mælkeproduktionen i Tyskland.

Den viser, at mælkeprisen er langt fra at dække omkostningerne til mælkeproduktion, hvis man tæller alle omkostningerne med. For hvert kilo mælk er der ifølge undersøgelsen en negativ difference på 1,12 kr.

Ifølge European Milk Board er de tyske produktionsomkostninger til mælkeproduktion steget med 14 procent siden 2015. 

Læs også