Kurser i indstilling af ploven

I samarbejde med Ploveksperten ApS holder rådgivningsselskabet SLF plovindstillingskurser torsdag den 27. august i Haderslev og fredag den 28. august i Rødding.

Her kan deltagerne få kyndig hjælp og vejledning til at indstille egen plov, hvis denne medbringes til kurset. Kurset er både for deltagere med og uden plov.

- En forkert indstillet plov giver dårligere brændstoføkonomi samt øger slitagen, lyder det fra SLF, der oplyser, at indstillingerne af ploven vil blive fulgt op af en test i marken for deltagerne.

Se priser og tilmeld dig på slf.dk.

Læs også