Limfjord har konstitueret sig

Landboforeningen Limfjord har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Lars Kristensen som formand.

Derudover er næstformand Niels Holger Nordendahl. Resten af bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde;

1. Talsmand kvæg: Jesper Thomsen, 2. talsmand kvæg: Kristian Abildgaard, 1. talsmand svin: Carsten Boye Jensen, 2. talsmand svin: Charlotte Gosvig,1. talsmand planter: Casper Kabel Rasmussen, 2. talsmand planter: Kristian Boel Østergaard.

Under valghandlingen var der i år kampvalg om bestyrelsesposterne. Bestyrelsen havde siden Claus Clausen trådte ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år, kørt med en mand mindre end normalt. Chresten Christensen ønskede ikke genvalg, så der skulle findes to nye til bestyrelsesposterne.

Læs også