Ny klima-skovfond med 100 millioner i ryggen

Regeringen lancerede i weekenden Danmarks første Klima-skovfond med en startkapital på 100 millioner kroner fra staten.

Fonden gør det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion. Fonden skal konkret plante nye skove og udtage klimabelastende lavbundsjorder i Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, der støtter den danske klimaindsats, og som de kan anvende i egne klimaregnskaber. Man vil også kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret. 

Klima-skovfonden, der er en del af sidste års finanslov, skal beregne, opgøre og overvåge klimaeffekten af de støttede projekter.  Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart. Dermed kommer der nu et dansk alternativ til de mange udenlandske kompensationsprojekter. 

Fonden skal oprette og føre et register over de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledningen forbundet med fondens projekter.

Læs også