Ny pilotordning for multifunktionel jordfordeling er nu åben

Kommuner og Naturstyrelsen kan frem til 15. maj 2020 søge om multifunktionel jordfordeling til at muliggøre et multifunktionelt projekt. 

Det multifunktionelle projekt skal sammentænke landbrugsproduktion med andre interesser som for eksempel biodiversitet, klima, miljø og friluftsliv.

Der er i alt afsat 150 millioner kroner til ordningen fra 2020-2022.

Det er kommuner eller Naturstyrelsen, der søger om at få gennemført en multifunktionel jordfordeling, men det er et krav, at projektet er lokalt forankret i form af overvejende tilslutning til projektet fra lodsejere og andre lokale interessenter.

Man kan læse nærmere detaljer om ordningen for multifunktionel jordfordeling på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide under lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling

Læs også