Bæredygtigt Landbrug har stand på NutriFair og afvikler nytårskur i Messe C

Mød BL-bestyrelsen og landmandsforeningens medarbejdere under hele messen, hvor man på 2. dagen afholder nytårskur. På messestanden kan man blandt andet høre mere om »Klimavision 2030«.

Blandt NutriFair-Messens over 220 udstillere finder man også Bæredygtigt Landbrug.

Landmandsorganisationen benytter traditionen tro messen til en række aktiviteter – herunder kan man begge messedage – 17. og 18. januar – kigge forbi standen i hal A og tale med bestyrelsesmedlemmer og BL’s ansatte.

NutriFair 2024 har specielt fokus på energi- og klimadagsordenen. Og sådan er det også på Bæredygtigt Landbrugs stand, hvor organisationens »Klimavision 2030« vil være i centrum med ideer til, hvordan landmanden kan styrke sine klimainitiativer hjemme på bedriften.

Nytårskur på førstesalen

På messens 2. dag - torsdag den 18. januar - afholder Bæredygtigt Landbrug et medlemsmøde på førstesalen i Messe C.

Under denne »nytårskur« med sandwich, kransekage og kaffe er der også fokus på klima, når formand Peter Kiær, faglig direktør Jørgen Evald Jensen og faglig ekspert Anne Smet Andersen fortæller om klimavisionen fra Bæredygtigt Landbrug kaldet »Klimavision 2030«.

Derefter fortæller direktør Hans Vigen og kunderådgiver Benjamin Høegh - begge fra Agrocura - hvordan landmanden kan passe på sine værdier i den grønne omstilling.

Husk tilmelding og billet

Medlemsmødet har plads til 100 deltagere. BL er vært for en sandwich og drikkelse i perioden 12.00-12.30, inden selve mødet afvikles klokken 12.30–15.00.

Man skal huske både at bestille billet til NutriFair-messen og at tilmelde sig BL-nytårskuren. Sidstnævnte tilmelding foregår senest 16. januar hos BL, mens messe-billetter skal bookes hos NutriFair på arrangørernes hjemmeside.

Program for nytårskuren

12.30–12.45 Velkomst og godt nytår

Ved formand Peter Kiær

12.45–13.45 Klimavision fra Bæredygtigt Landbrug

Ved faglig direktør Jørgen Evald Jensen
og faglig specialist Anne Smet Andersen

* Cirkulært contra fossilt

* Landbrugets fortrængning af fossile brændstoffer

* Lavbundsjord – hvad er det?

13.45–14.45 Landmand – pas på dine værdier i
den grønne omstilling

Ved direktør Hans Vigen, Agrocura
og kunderådgiver Benjamin Høegh, Agrocura

* Værdien af jord i et grønt perspektiv

* Værdien af CO2 i landbruget – og en CO2-afgift

* Værdien af certifikater – grønne energi certifikater, klimacertifikater etc.

Læs mere om Nutrifair 2024

NutriFair er en stor begivenhed inden for fødevare- og ernæringssektoren, der samler professionelle fra hele industrien. Messen afholdes årligt dedikeret til at fremme innovation, viden og netværk inden for fødevareteknologi, ernæring og sundhedssektoren.NutriFair er en stor begivenhed inden for fødevare- og ernæringssektoren, der samler professionelle fra hele industrien. Messen afholdes årligt dedikeret til at fremme innovation, viden og netværk inden for fødevareteknologi, ernæring og sundhedssektoren.

Læs mere her

Læs også