Målet er 25 procent økologisk areal i 2030

EU-Kommissionen har netop offentliggjort deres økologi-aktionsplan, der skal understøtte målsætningen om 25 procent økologisk areal i EU i 2030.

Økologiandelen i EU var i gennemsnit på 8,5 procent i 2020. Målet er 25 procent økologisk areal i EU i 2030. Arkivfoto

- Det er glædeligt, at EU-Kommissionen har konkret fokus på, at det er markedet, der i sidste ende skal sikre omlægning til økologisk produktion. Det er afgørende for landmændenes sikkerhed og planlægning, at der er en vedholdende efterspørgsel efter de økologiske produkter, siger Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, om den aktionsplan som EU-Kommissionen netop har offentliggjort.

I en meddelelse på lf.dk oplyses det, at der i aktionsplanen er særligt fokus på at øge markedet for de økologiske produkter, ligesom der lægges op til, at alle medlemslande skal udarbejde økologistrategier med specifikke mål for, hvordan det enkelte land kan bidrage til den samlede målsætning.

Aktionsplanen adresserer tre overordnede indsatsområder. Det er stimulering af markedet, der kan sikre en markedsdrevet efterspørgsel, at stimulere omlægning til økologisk produktion på tværs af EU og styrke hele værdikæden, samt fokus på miljø- og klimaudfordringer og forbedring af økologisk landbrugs bidrag til bæredygtighed.

Det er alle prioriteringer, der bliver godt modtaget i Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer cirka 1.600 økologiske bedrifter.

Økologiandelen varierer

Gennem 23 konkrete indsatsområder vil EU-Kommissionen facilitere og støtte omlægningen, men den nationale udvikling skal drives i de enkelte medlemslande.

Økologiandelen i EU var i gennemsnit på 8,5 procent i 2020, men varierer fra få procent i store lande som Polen og Rumænien til omkring 25 procent i Østrig. Nogle indsatsområder er særligt målrettet landene, hvor økologiandelen er under EU-gennemsnittet.

Det oplyses, at EU-Kommissionen vil afsætte midler, der både skal understøtte øget efterspørgsel via Kommissionens promotion midler samt forsknings- og udviklingstiltag via EU's forskningsprogram, Horizon Europe.

I 2020 udgjorde det økologiske landbrugsareal 12 procent i Danmark, og regeringen og dets støttepartier vedtog i 2019 en målsætning om at nå 20 procent økologisk areal i 2030.

Ser frem til arbejdet

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen, der også er formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe ser frem til at arbejde med de nye europæiske indsatsområder.

- Med planen vil Kommissionen sætte gang i gode tiltag, der styrker troværdigheden og som kan forbedre og mangfoldiggøre den økologiske produktion. Jeg er også meget glad for, at planen har indsatsområder, der målrettes arbejdsvilkår, lige vilkår mellem køn og gode muligheder for unge landmænd, udtaler Lone Andersen blandt andet til Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Landbrug & Fødevarer skal den nye aktionsplan første gang evalueres i 2024.

Læs også