Økologer skærper gødningskravene

Fra gødningsåret 2022/2023 kommer der nye skærpede grænser for, hvordan økologerne må anvende ikke-økologisk husdyrgødning. Det er et resultat af et målrettet arbejde, lyder det fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

- Økologi skal stå på egne ben og recirkulering er i den forbindelse et helt centralt element, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening

Fra efteråret 2022 kan økologer maksimalt tilføre u-afgasset ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 43 kg N/ha. Mængden kan øges til 65 kg N/ha, hvis mindst 22 kg N kommer fra afgasset ikke-økologisk gødning. Uanset dette punkt kan der altid tages samme mængde N tilbage fra et biogasanlæg, som man har afleveret i form af økologisk biomasse eller økologisk husdyrgødning. Denne mængde N indgår ikke i opgørelsen over modtaget ikke-økologisk husdyrgødning.

Derudover kan økologerne anvende andre recirkulerede næringsstoffer, som for eksempel kildesorteret husholdningsaffald og økologiske gødninger op til 107 kg N/ha.

Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at der endelig kommer en løsning på plads, som prioriterer recirkulering højere.

- Der har været arbejdet med forskellige tiltag til afvikling af ikke-økologisk husdyrgødning i økologi i snart 15 år, så det er på tide, at vi får taget første skridt og får efterset vores gødningsstrategier. For nogen kan det i første omgang virke som en uoverskuelig begrænsning, men andre har allerede vist, hvordan man kan have en god økologisk planteproduktion med andre metoder, siger han.

Kølster bakker op

Han bakkes op af sin formandskollega i Økologisk Landsforening, Per Kølster.

- Økologi skal stå på egne ben og recirkulering er i den forbindelse et helt centralt element. Det handler både om at sikre udbytter, indgå i den cirkulære økonomi og om økologiens troværdighed. Med de kommende begrænsninger i brugen af ikke-økologisk husdyrgødning, så skal vi have flere recirkulerede næringsstoffer på økologernes marker og sætte ekstra fokus på at udnytte sædskiftets muligheder, siger han.

I første omgang indføres kravene via de brancheanbefalinger som Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening er gået sammen om, og som danske mejerier og slagterier har valgt at følge.

Organisationerne ser gerne, at kravene bliver en del af EU’s økologiregler, men om det lykkes, kan først afklares, når EU-forhandlingerne om økologireglerne er færdige. Det ligger dog allerede nu klart, at der med ophæng i den ny økologiforordning også kommer krav om en minimumsandel af både kvælstoffikserende og kulstofopbyggende afgrøder i sædskiftet. De konkrete nye sædskiftekrav i EU’s økologiregler forventes at blive præsenteret i løbet af sommeren.

Læs også