Biogas er en grøn booster for økologien

I den aktuelle debat om, hvordan danskerne på sigt kan frigøre sig fra russisk gas, spiller biogas en væsentlig rolle. Hvad færre måske ved er, at en øget produktion af biogas også kan være med til at løse økologernes udfordringer med at skaffe gødning, konstaterer man hos Økologisk Landsforening.

Biogas kan være med til at booste økologien. Arkivfoto

Alle taler om biogas, som en metode til at gøre os fri af gas fra Rusland. Og der er flere afledte fordele ved at intensivere produktionen i de eksisterende anlæg.

For eksempel kan biogasanlæg også producere gødning til landbruget sideløbende med, at de producerer el og varme. Noget som især de økologiske landmænd længe har haft stående på ønskesedlen, fordi de mangler gødning.

- Økologiske landmænd kan ikke bruge handelsgødning, og derfor vil de gerne have gang i recirkuleringen. Der kan vi helt klar forbinde land-til-by med by-til-land. En del af det, økologerne har sendt ind til byen som mad, kan komme tilbage til landmanden. Her er vi et step på vejen, siger biomassechef Jacob Wagner Jensen fra Horsens Bioenergi til Økologisk Landsforenings magasin, Økologisk.

Anlægget i Horsens er et af de få biogasanlæg i Danmark, som har valgt at udvikle en specifik økologi-linje, hvor madaffald fra borgerne forvandles til grønne boostere til de økologiske marker. Det kræver nemlig sikring af, at der kun kommer produkter i anlægget, som også må bruges som gødning på økologiske marker.

Eksempelvis er der grønt lys for madaffald fra borgerne, også selv om det langt fra kun stammer fra økologiske råvarer og måltider. Til gengæld er visse former for slagteriaffald, bifangst fra fiskeri, samt restprodukter fra fremstilling af mælkesyrebakterier ikke tilladt i økologi-linjen.

Borgerne bakker op

Tanken om at lade sit madaffald gøre nytte har også opbakning i befolkningen. I en undersøgelse foretaget af Rambøll, mener 80 procent af de adspurgte, at en mere grundig sortering af affald er godt for miljø og klima.

Men det kræver noget af borgerne at sortere madaffaldet, så der ikke ryger plast eller andre ikke-organiske materialer med. Noget som Kjeld Rasmussen fra Vejle længe har gjort, fordi kommunen siden 1988 har indsamlet organisk affald separat.

- Man får ikke udnyttet ressourcerne ordentligt, hvis man bare brænder madaffaldet af. Vi kan godt lide det med, at man genbruger tingene. Det er fint, hvis økologerne kan få næringsstofferne fra det madaffald, vi kommer i den kommunale spand, siger han.

Samtidig kræver det også en indsats i kommunerne, hvis madaffaldet skal blive til økologisk gødning. Ifølge biomassechefen er kommunernes udbudskrav helt afgørende for, at der kommer flere økologiske linjer hos biogasproducenterne rundt omkring i landet.

- Kommunerne spiller en helt vildt stor rolle. De skal stille krav om, at det afgassede materiale skal kunne komme ud til økologiske landbrug og leve op til økologiforordningen. Hidtil har kun to affaldsselskaber stillet tilpas klare krav, siger Jakob Wagner Jensen.

Læs også