Styrelse vil ikke dispensere i PFAS-spørgsmål

Det kan ikke komme på tale at give en tidsbegrænset dispensation til brug af ikke-økologisk protein for økologiske ægproducenter trods bekymring om PFAS.

Selv om en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet i slutningen af januar godtgjorde, at der var fundet PFAS i økologiske æg, kommer det ikke på tale at give økologiske ægproducenter dispensation til at bruge andre proteiner i foderet.

Det skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside. Branchen havde ellers anmodet myndighederne om at finde andre proteinkilder i hønsefoderet, fordi det PFAS-mængderne er konstateret i fiskemel, men efter at have analyseret katastrofebestemmelsen i økologiforordningen og dennes anvendelsesmulighed, har styrelsen slået følgende fast:

- Der kan ikke dispenseres i henhold til økologiforordningens almindelige katastrofebestemmelse. Det skyldes, at forholdet ikke opfylder kriterierne blandt andet fordi, der ikke er tale om en konkret hændelse, men en baggrundsforurening, at der ikke er tale om et ulovligt produkt, og at der ikke er fundet anledning til at fraråde den danske befolkning at spise økologiske æg med det fundne indhold af PFAS, skriver styrelsen.

Dertil kommer, at selv under katastrofesituationer, kan situationen med fiskemel ikke sidestilles med hensigten med økologiforordningens katastrofebestemmelse. Muligheden for at anvende katastrofebestemmelsen i økologiforordningen gælder specifikt fejlslagen produktion af økologisk foder eller omlægningsfoder.

En generel miljørisiko

Landbrugsstyrelsen kan ud fra sagens oplysninger konstatere, at der er tale om en specifik forekomst af en forurening, men at denne ikke kan henføres til en specifik hændelse og af begrænset geografisk omfang. Tværtimod vurderer Landbrugsstyrelsen, at der er tale om en generel miljørisiko, som ikke kan henføres til en specifik hændelse.

Landbrugsstyrelsen finder således ikke, at katastrofebetegnelsen kan anvendes i denne situation. Der er ikke tale om et ulovligt produkt, og Fødevarestyrelsen har heller ikke fundet anledning til at fraråde den danske befolkning at spise økologiske æg med det fundne indhold af PFAS.

Landbrugsstyrelsen vurderer derfor, at selv hvis Danmark kunne erklære situationen for en katastrofe i Danmark, så kan mangelsituationen med fiskemel ikke umiddelbart sidestilles med hensigten med økologiforordningernes katastrofebestemmelser, da det ikke drejer sig om fejlslagen produktion af økologisk foder..

Læs også