Jacob Jensen: - Vi skal skubbe, men ikke så hårdt, at man vælter

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V) så på økologisk griseproduktion hos Risbjerg Landbrug på Sydvestfyn og fremhævede behovet for at opstille betingelser, der udvikler og ikke afvikler erhvervet.

Minister Jacob Jensen (V), Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug og folketingsmedlem, Erling Bonnesen (V).

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V) samt det fynskvalgte medlem af folketinget, Erling Bonnesen besøgte forleden Risbjerg Landbrug ved Jordløse på Sydvestfyn til en snak om dyrevelfærd og den kommende økologistrategi.

- Jeg vil meget gerne have fokus væk fra en CO2-afgift og i stedet tale om motivation, indledte Hans Erik Jørgensen, der udover i fællesskab med sin hustru Kirsten Rasmussen at drive Risbjerg Landbrug, også er formand for Økologisektoren i Landbrug og Fødevarer.

- Det skal være tydeligt, at vi alle sammen kan gøre noget. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi får gang i en masse biogasanlæg og grøntprotein, men der skal være noget, der motivere til blandt andet at komme kulstof i jorden, sagde han.

 

Gulerod frem for pisk

Jacob Jensen nikkede, og konstaterede, at han også ønsker at skabe de rigtige incitamenter.

- Sådan så det er guleroden, der trækker den rigtige vej i forhold til de mål, vi gerne vil nå. Vi skal ikke ud at sige: Nu skal du, ellers må du lukke.

- Jeg vil gerne være del i en løbende udvikling, hvor det er motivationen, der driver det den rigtige retning. Politisk kommer vi så med nogle rammer, der gerne vil skubbe det i en bestemt retning, men som jeg plejer at sige: Vi skal skubbe, men ikke så hårdt, at man vælter.

- Alle de rammebetingelser vi overhovedet stiller op, der gælder det, at vi skal udvikle og ikke afvikle vores erhverv. Det betyder, at det er efterspørgslen, der driver det. Landbruget skal derfor fortsat være omstillingsparate og tilpasse til det, der er efterspørgsel på.

 

Der skal være balance

- Der er ingen, der er tjent med, at vi lovgiver, så vi sender produktionen syd eller øst for grænsen. Så længe vi selv har produktionen, er der også styr på, hvilke rammer vi vil stille for den. Og her skal konkurrenceevnen og blandt andet dyrevelfærden balanceres.

Ministeren understregede, at der bliver kigget på regler omkring dyrevelfærd, og fastslog i samme ombæring, at reglerne bliver gennemgået i løbet af foråret, men at det skal holdes op imod behovet for at producere.

- Det er et spørgsmål om, at vi skal have øget efterspørgslen på det økologiske svinekød. Og jeg er meget overbevist om, at jo mere vi får oplyst vores forbrugere, og også vores eksportmarkeder om, hvad den økologiske produktion kan, jo større efterspørgsel bliver der.

Finanslov udfordrer økologien

Vedrørende økologistrategien, der er fremlagt i det netop udsendte finanslovsudspil, understregede Kirsten Lund Jensen, økologichef hos Landbrug og Fødevarer, der ligeledes deltog i mødet, at det er vigtigt, at der er politisk opbakning til at blive ved med at udvikle på den økologiske produktionsform.

- Helt aktuelt har vi en udfordring med det seneste udspil til finanslov, hvor midler til afsætningsfremme falder. Der mangler vi 10 millioner i 2023, hvilket er rigtigt ærgerligt, da vi står i en svær situation og samtidig skal skrue ned for aktivitetsniveauet.

 

Lille håb fra ministeren

- Det er jo ikke fordi, der er mange ting, der kan flyttes på i det her års finanslov, lød det fra ministeren.

- Men selvfølgelig, i den størrelsesorden, hvis man kigger og omprioriterer lidt, så synes jeg, at det er et godt indspil I kommer med. Så må vi se, hvor den kan lande.

Vi skal lære af hinanden

- Vi har vores økologistrategi på vej. Og der skal ikke herske tvivl om, at økologien er noget, vi gerne vil være kendt for i Danmark.

- Vi skal politisk stille de rigtige rammer, og der er det rigtigt fint, efter i dag og det her besøg, at have fået en fornemmelse af, hvordan tingenes tilstand er.

- Den konventionelle del fylder jo rigtigt meget, af gode grunde. Og de skal også flytte sig på klima og miljø samtidig med, at vi fastholder den enorme eksport. Men det her (hos Risbjerg Landbrug, red.), det kan også noget, og den kombination, eller hvad skal vi kalde det, så man kan lære af hinanden og gensidigt finder ud af, hvordan man rykker på det. Det kan virkelig noget, sluttede ministeren.

Risbjerg Landbrug

Økologisk produktion siden 2007

Pr. 31. marts har der været grise uden for i 30 år

350 hektar

250 søer

6.000 slagtesvin

5 medarbejdere

2-3 elever

Læs også