Fluebekæmpelse i økologiske kvægbesætninger

Det er ikke tilladt at bruge veterinære lægemidler forebyggende i økologiske kvægbesætninger, og du må derfor som udgangspunkt ikke behandle dine dyr for at imødegå flueplage, før du sætter dem på græs.

Som økolog med køer på græs, er det vigtigt, at du tilrettelægger afgræsningen, så du ikke bruger særligt udsatte marker i perioder med flueplage. Det kan også blive nødvendigt at tage dyrene på stald i en kortere periode, og her er det vigtigt, at du noterer årsagen, perioden og dyrenes CKR-nr. i logbogen, især hvis perioden strækker sig over mere end syv dage.

For at forhindre fluestik er det tilladt at bruge produkter til udvortes brug, som ikke er lægemidler. Du kan fx anvende hjortetakolie og/eller tildækning af patteanlæg.

Lige nu er der ingen tilgængelige flue-afvisende midler på det danske marked, som er godkendt til anvendelse i den økologiske produktion.

Hvis din dyrlæge vurderer, at flueplagen og risikoen for fluestik er særligt stor, og der derved opstår fare for skader og alvorlige gener for dyrene, samt når effekten af de andre indsatser ikke er tilstrækkelig, kan du – efter dyrlægens anvisning – behandle alle dyr i den pågældende flok med et veterinært lægemiddel.

Vær opmærksom på, at dyrlægeanvisningen skal kunne fremvises for økologikontrollen, og at de veterinære lægemidler kun må opbevares på bedriften i forbindelse med ordineringen, jf. de generelle regler for brugen af veterinære lægemidler i økologisk produktion.

Læs også