Klima kommer i fokus på økologikongressen

Klima er på alles læber, og det er vigtigt, at det økologiske landbrug er med til at løfte sin del af opgaven. Men hvordan gør man så det? Det er et af de centrale spørgsmål, som skal debatteres ved årets Økologikongres, der finder sted 20.-21. november 2019.


Kongressen organiseres af Seges, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og
Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen.

Udover klima og bæredygtighed byder programmet for årets kongres blandt meget andet på den nyeste viden indenfor økologisk planteproduktion, metoder til optimering af jordens frugtbarhed, hold af økologiske husdyr, recirkulering af næringsstoffer, digitalisering af økologien og afsætning af økologiske produkter.

Fremtidens økologiske fødevareproduktion
Kongressen har i år hovedtemaet ”Jorden kalder” og åbnes med en debat om bæredygtighed og de menneskeskabte miljø- og klimaforandringer, der truer med at skabe fatale ændringer i økosystemer og menneskers livsvilkår.

For hvor slemt står det egentligt til? Hvordan skal man redefinere måden at være en del af vores planet på? Og hvordan kan den økologiske fødevareproduktion bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion?

- Jorden, altså mulden og vores fælles jordklode, kalder på vores opmærksomhed. For os økologer er det mest afgørende, at vi passer på jorden og Jorden. Derfor ser vi på årets kongres på, hvordan og hvorhen økologien skal udvikle sig for at møde fremtidens krav, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

- Vi har fået en større opmærksomhed på, hvordan vores adfærd og færden ude på landet påvirker klimaet, og vi ved langt hen ad vejen også, hvad der skal til i forhold til at passe bedre på vores jord og vores fremtid, fortæller Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen under Landbrug & Fødevarer.

- Men hvordan når vi frem til, at alle gør en indsats og ændrer adfærd? Det glæder jeg mig til at diskutere på økologikongressen, forsætter han.

På økologikongressen er der mulighed for at blive opdateret med den nyeste viden, og deltage i debatter og workshops med branchens specialister. Samtidig er der rig mulighed for at netværke med andre økologer og dele et godt grin ved kongresmiddagen.

- Økologikongressen er stedet, hvor jeg netværker og tanker ny viden om den økologiske produktion og det økologiske håndværk. Det er lidt som at køre elbilen i ladestanderen - jeg glæder mig til at få tanket op, siger Hans Erik Jørgensen med et smil.

- Jeg glæder mig til, at vi også skal se langt frem. Vi skal diskutere de helt anderledes radikale forandringer, som vi skal finde løsninger på, for at vores landbrugs- og fødevaresystem samlet set møder fremtidens krav til nul-emission. Det er nu, vi og forskerne skal så frøene, for at vi har løsningerne om 10, 20 og 30 år, siger Per Kølster.

Kongressen finder sted på Vingsted Hotel- og konferencecenter i trekantsområdet.

Læs også