Miljøminister: Øko-landbrug er godt for grundvandet

Der er et klart behov for at beskytte drikkevandet bedre på grund af det stigende antal sager med fund af rester af pesticider, der har skabt overskrifter siden 2017. Det siger miljøminister Lea Wermelin, efter at det er kommet frem, at der findes pesticidrester i mere end fire ud af ti drikkevandsboringer.

I magasinet Økologisk siger miljøministeren samtidig, at  økologisk landbrug er ”en vigtig del af løsningen på udfordringerne, som vi i dag ser på grundvandsområdet”.

- Den bedste løsning er forebyggelse. Hvis man ikke sprøjter eller sprøjter mindre, mindskes risikoen for sprøjtemiddelrester i grundvandet. Derfor er økologisk landbrug også særligt godt i sårbare områder, hvor risikoen for nedsivning til grundvandet er større, siger miljøministeren.

Lille indsats gør en stor forskel

Ministerens politiske ønske er helt i tråd med budskabet i Økologisk Landsforenings kampagne Red grundvandet! Vælg økologi. Her er formålet at skåne grundvandet for syntetiske pesticider og dermed forebygge fund i fremtiden.

- Økologi er langt det sikreste valg, når man vil skåne grundvandet for mødet med pesticidrester. Og selv med en lille indsats, kan du gøre en stor forskel, siger Helle Bossen, der leder kampagnen fra Økologisk Landsforening.

Det kan virke uoverskueligt for den enkelte forbruger at handle i en kompleks debat om grundvandet. Men med Grundvandsberegneren på www.renmadglæde.dk kan man teste, hvor stor en forskel økologiske indkøb af en række varer rent faktisk gør. For eksempel at man sparer 192 liter grundvand for mødet med pesticider, hver gang man køber en liter økologisk mælk.

Minister forventer endnu flere pesticidfund

Magasinet Økologisk skriver, at nye fund siden 2017 af navnlig pesticidstofferne Desphenyl-chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid har vist, at ingen har et fuldt overblik over, hvilke pesticidrester, der kan være i vores drikkevand. De to stoffer var slet ikke på Miljøstyrelsens obligatoriske liste over de pesticidstoffer, vandværkerne skal analysere for. De blev fundet ved et tilfælde på forurenede grunde.

- De stoffer burde have været med i overvågningen. Jeg mener, at man historisk set har haft for få stoffer med. Derfor har vi også arbejdet for i Socialdemokratiet, at vi skulle kontrollere for flere stoffer, og nu går vi i første omgang fra 40 til 400 stoffer, siger Lea Wermelin.

Lea Wermelin bliver også spurgt: Kan du give en garanti for, at de pesticider, der bruges i landbruget i dag, ikke dukker op i drikkevandet i fremtiden?

- Jeg kan ikke give garantier. Tværtimod vil vi screene for mange flere stoffer end før, og jeg er bekymret for, at det betyder, at vi vil se endnu flere fund, siger miljøministeren.

Læs også