Økologer går i samarbejde med vegetarer om nyt videnscenter

Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening etablerer pr. 1. oktober 2020 et nyt videnscenter: Plantebaseret Videnscenter. Det skal sætte turbo under den grønne omstilling på middagsbordet, lyder det.

Det nye videnscenter bliver en platform for forskningsprojekter, vidensdeling og forsøg, der skal pege mod flere økologiske og plantebaserede fødevarer. Formålet er at styrke vidensgrundlaget for et mere økologisk, plantebaseret fødevaresystem fra jord til bord.

Projekter i Plantebaseret Videnscenter vil blandt andet fokusere på dyrkning, afsætning og tilberedning af danskproducerede planteproteiner og andre måder at fremme og udvikle fremtidens økologiske, plantebaserede fødevarer på. 

- For økologer har det altid været en selvfølge at gå forrest, når det kommer til at bane vejen for en mere bæredygtig fremtid. Den nødvendige grønne omstilling af vores fødevaresystem er ingen undtagelse. På fremtidens tallerken vil det grønne spille hovedrollen, mens kødet vil spille en velvalgt birolle af høj kvalitet – og økologisk naturligvis, siger bestyrelsesformand i Økologisk Landsforening, Per Kølster.

Bæredygtighed i fokus

Det er en afgørende præmis for centeret, at økologi og plantebaseret kost tilsammen viser vejen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion og et mere bæredygtigt fødevareforbrug. Dermed sikres, at den grønne og klimavenlige omstilling ikke kommer til at ske på bekostning af fx vores grundvand, dyrevelfærd eller biodiversitet.                       

Generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl fra Dansk Vegetarisk Forening supplerer:

- Ved at Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening etablerer dette videnscenter, sikrer vi, at økologi og den grønne omstilling af vores kost går hånd i hånd – og ikke drives som to adskilte dagsordener. Det er nødvendigt for at bevare helhedsperspektivet til gavn for jord, mennesker og dyr.                      

Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening etablerer videnscenteret som et samarbejde omkring nuværende og fremtidige projekter; en delmængde af de mange projekter, de to foreninger hver især leder og udvikler årligt. Målet er at skabe en større kritisk masse og styrke den faglige specialistviden inden for plantebaseret omstilling, der allerede er i de to organisationer i dag, samt at styrke samarbejdet med andre aktører om denne omstilling. 

hka

Læs også