Økologer skal forberedes på skærpet kontrol

Udsigten til uanmeldte kontrolbesøg blandt økologer får Syddansk Kvæg til at sætte fokus på at få klædt økologerne bedre på til kontrolbesøgene.

Det kan give både ængstelse og usikkerhed, når uanmeldte kontrollører svinger ind på gårdspladsen. Og det bliver formentlig snart virkeligheden for økologerne, efter at Økologikontrollen i forbindelse med de årlige, obligatoriske kontrolbesøg hos økologerne vælger at gøre fem procent af dem uanmeldte.

Hos Syddansk Økologi har man taget initiativ til at imødegå den skærpede og uanmeldte kontrol hos økologerne, da man ser betydelige udfordringer.

- Uanmeldt kontrol er mere krævende, fordi man ikke er mentalt klar, når man pludseligt bliver afbrudt i andet arbejde, lyder det fra formanden for Syddansk Økologi, SDØ, Flemming Skov.

 

Mangelfuld indberetning

Status fra Økologikontrollen viser ifølge Syddansk Økologi, at manglende eller mangelfuld indberetning af forskellige dokumentationer i økologi-reglerne er den hyppigste årsag til, at reglerne bliver overtrådt

Her oplever man, at det er inden for mange forskellige områder, at Økologikontrollen finder overtrædelser. Det kan handle om alt fra regnskabet, opstaldning af dyr og kvælstofoplysninger til leje af bygninger og græsningsrettigheder.

 

Omfattende regelsæt

Hos Syddansk Økologi tilbyder man derfor også rådgivning og kurser, der især skal klæde nye økologer på i forhold til at huske alt og finde rundt i de mange regler og indberetninger.

- Det danske regelsæt for økologisk produktion er ganske omfattende med henblik på at sikre, at de økologiske produktionsmetoder er overholdt. Det synes vi er helt i orden, lyder det fra Flemming Skov, der mener at det er nødvendigt for at opretholde forbrugernes tillid til Ø-mærket, der har stor markedsføringsværdi og sikrer den merpris, der ligger i økologisk producerede landbrugsvarer for landmændene.

Det er baggrunden for et møde den 7. marts hos SLF i Vojens, hvor man sætter fokus på Økologikontrollen og dens arbejde.

Læs også