Teknologi skaber god økologi

Den teknologiske udvikling i landbruget har været stor de seneste år, og robotter og fototeknologi bliver snart en betydelig del af den økologiske landmands arbejde.

Robotstyrede stalde og redskaber som næsten tænker selv. Det er og bliver en del af fremtiden for den økologiske landmand. Sådan lyder et af budskaberne, når LMO den 19. marts inviterer til årets første økologimøde »Klar til start i marken«, som skal gøre de økologiske landmænd klar til foråret og den kommende sæson:

 

- Vi oplever i stigende grad, at økologerne efterspørger viden om teknologiske muligheder og løsninger, der kan hjælpe dem i deres landbrug. Det er afgørende for økologien i fremtiden, siger Lars Egelund Olsen, der er økologirådgiver i LMO.

 

Ifølge teknisk rådgiver hos LMO, Hans Thostrup, er perspektivet og mulighederne for brug af teknologi i landbruget uendelige:

 

- Teknologi og fototeknologi er og bliver et særdeles vigtigt værktøj. Jeg er overrasket over, hvor meget der er sket på bare 2-3 år. Jeg vil faktisk sammenligne det med biler, der selv kører. Biler der selv bremser, blænder lys ned og selv kan parkere, siger Hans Thostrup. 

 

Skal være konkurrencedygtig

LMOs økologimøde den 19. marts vil blandt andet handle om såning af vårsæd, gødskning af kløvergræs, efterafgrøder, økonomi og nøgletal for økologien. Mødet er samtidig en optakt til LMOs store Øko-plantetræf den 13. juni, der er sommerens største udstillingsvindue for økologisk landbrug.

 

Ifølge LMOs økologirådgiver er ny teknologi dog så afgørende en forudsætning for at følge med tiden og blive ved med at være konkurrencedygtig, at det er et vigtigt punkt på dagsordenen ved begge arrangementer:

 

- De danske økologer laver rigtig gode konkurrencedygtige produkter, men vi kan blive endnu bedre, og noget af det vi kan forbedre er vores effektivitet. Også for økologerne bliver det afgørende at flytte sig, så man kan udnytte ressourcerne mere effektivt. Her tænker jeg for eksempel på at opnå en bedre ukrudtsbekæmpelse med færre brug af ressourcer, siger Lars Egelund Olsen.

 

Samarbejde med AgroIntelli

Derfor har LMO inviteret AgroIntelli til at fortælle om brugen af den nyeste teknologi i marken. Robotterne har nemlig allerede gjort deres indtog som en del af hverdagen i de økologiske landbrug:

 

- I dag bruges de især i højværdi afgrøder på rækker til plantning og ukrudtsbekæmpelse samt i overvågning af afgrøder. Med tiden forventes de også at vinde indpas i flere landbrugsafgrøder til såning, gødskning og ukrudtsbekæmpelsen. Desuden kan mindre førerløse robotter eventuelt på sigt løse udfordringen med store og tunge maskiner, der i dag laver skade på jorden, understreger Lars Egelund Olsen.

 

Ifølge Hans Thostrup kan der godt drages paraleller fra erfaringerne med brug af robotter i det konventionelle landbrug:

 

- Robotter er jo kommet i verden for at hjælpe os med arbejde, der er gentagende, og vi har jo masser af halvrobotter, hvor elektroniske løsninger hjælper brugeren. Vi har i en del år brugt satellitter eller GPS til at køre de rigtige steder. I økologien bruger vi mekaniske bekæmpelser, hvor vi rykker ukrudtet fri eller dækker det til. Her er styring med GPS godt, idet vi ikke må behandle jorden dobbelt ej heller undlade at behandle noget, fortæller Hans Thostrup.

Læs også