Ansøgningsrunde forlænget med fire dage

Landbrugsstyrelsen skubber fristen for at sende ansøgninger om arealstøtte. Styrelsen afviste ellers først at gøre det, men fortæller, at man nu har lyttet til bekymringerne fra erhvervet. Fristen er nu 20. april.

Fristen for at indsende ansøgninger om arealstøtte er rykket to hverdage. I stedet for fredag den 16. april hedder fristen nu tirsdag den 20. april ved midnat.

Fristen er rykket efter, at Landbrug & Fødevarer atter har gjort opmærksom på problemer med Landbrugsstyrelsens IT-systemer. I weekenden var der således meldinger om flere driftsforstyrrelser i systemet Tast selv-service, som blokerede for arbejdet med EU-ansøgninger, og mandag var der angiveligt også problemer.

I en fælles pressemeddelelse, som Landbrugsstyrelsen har sendt ud sammen med Landbrug & Fødevarer onsdag eftermiddag, lyder det, at ansøgningssystemet har været så presset, »at det har udløst bekymring i erhvervet og et ønske om, at styrelsen forlænger ansøgningsrunden«. Og det ønske imødekommer man nu.

Det sker bemærkelsværdigt nok efter, at Landbrugsstyrelsens vicedirektør Gitte Jensen-Fangel tirsdag eftermiddag over for Landbrugsavisen afviste at forlænge fristen, og fortalte, at med det tempo ansøgningerne kom ind, så kunne man nå i mål til tiden. Hun fortalte dog også, at man fulgte udviklingen tæt og nok skulle reagere, hvis det er nødvendigt. Og det viste det sig altså at være under et døgn senere.

Spidsbelastning

Fra Jette Petersen, direktør i Landbrugsstyrelsen, bliver det i pressemeddelelsen erkendt, at der er forskel på, hvordan man oplever systemet afhængigt af, hvilken side man sidder på.

- Vi har oplevet en voldsom spidsbelastning og har fulgt udviklingen tæt for at sikre, at vi kunne nå i mål som planlagt. Selv om travlheden har givet lange svartider og til tider træghed i systemet, har vi været fortrøstningsfulde, fordi vi kunne se, at ansøgningerne tikkede ind i stort tal. Men der er meget forskellige vilkår hos vores kunder, og nu er der et behov for, at vi letter presset på både systemer og mennesker. Jeg ved, at konsulenter har knoklet til langt ud på aftenen, og nu giver vi lidt luft, så alle kommer trygt i mål, siger Jette Petersen.

Tirsdag var ifølge Landbrugsstyrlesen den hidtil travleste dag i ansøgningsrunden, hvor styrelsen modtog 1.357 nye ansøgninger på en dag. 

L&F: Tak for lydhørhed

Hos Landbrug & Fødevarer, der i december sidste år krævede ombudsmanden på banen for at undersøge Landbrugsstyrelsens IT-systemer, bliver nyheden om forlængelse modtaget med »lettelse og anerkendelse«.

Klimadirektør Niels Peter Nørring, der i mandags i en række citater, som han havde sendt rundt til de forskellige landbrugsmedier, havde kaldt weekendens fejl i IT-systemet for »uacceptable«, kvitterer i den fælles pressemeddelelse for, at både Landbrugsstyrelsens medarbejdere og konsulenterne har gjort en jætteindsats for at få ansøgningerne i hus.

- Ligesom alle landbrugskonsulenterne knokler med ansøgningerne, ved vi, at Landbrugsstyrelsens medarbejdere også har knoklet for, at vi kommer i mål til tiden, og det skal der lyde stor anerkendelse af herfra. Vi har haft en tæt og konstruktiv dialog med styrelsen hele vejen igennem ansøgningsrunden, og jeg vil gerne kvittere for den lydhørhed, som Landbrugsstyrelsen nu viser med forlængelsen. Den håndsrækning letter presset og kan lige være det, der får alle godt i mål med årets ansøgning, siger Niels Peter Nørring.

37.000 bedrifter

Den nye frist skubber også til fristen for at ændre i allerede indsendte ansøgninger og fristen for at indsende en forsinket ansøgning fra den 11. til den 17. maj. Landbrugsstyrelsen vil i den kommende tid undersøge, om forlængelsen rykker ved andre tidsfrister.

Onsdag morgen havde næsten 33.000 landmænd indsendt deres ansøgning om arealstøtte, og Landbrugsstyrelsen forventer et samlet ansøgerfelt på omkring 37.000 bedrifter.

Læs også

Landmandspar med 490 køer i generationsskifte: Følelserne er det vigtigste
LandboNord: Skattesager bør genovervejes
Dine data fra malkestalden er en værdifuld handelsvare
Nu kan der klages over gamle ejendomsvurderinger
Økonomisk succes er lig med konsolideringsevne
Forpagters konkurs kan koste dyrt